Centerchef til Center for Kræft og Sundhed, Københavns Kommune
Københavns Kommune er en foregangskommune indenfor kræftrehabilitering og det nære sundhedsvæsen. Ambitionen er også fremadrettet at være et nationalt og internationalt fyrtårn indenfor kræftrehabilitering. Derfor søger kommunen en ambitiøs, helhedsorienteret og innovativ centerchef, som med afsæt i et stærkt borger- og rehabiliteringsperspektiv kan videreudvikle centret med respekt for det eksisterende.

Søg dette job
Centret har et unikt, formaliseret samarbejde med Kræftens Bekæmpelses rådgivningsenhed i København, som har til huse i centret. Samarbejdet skaber synergi mellem de sundhedsfaglige indsatser og rådgivning, som finder sted i smukke, fysiske og arkitektoniske rammer, der giver den nødvendige ro. Centret arbejder evidensbaseret, bedriver udvikling og forskning indenfor kræftrehabilitering og tester nye metoder for effektvurdering. Der er højt til loftet og en forventning om, at nye tiltag udvikles og afprøves. Det er et center i balance og i konstant bevægelse og udvikling. Patientperspektivet og den rehabiliterende tilgang er essentiel for arbejdet med og for borgere med kræft og deres pårørende. Dette perspektiv er afgørende for at opnå succes i stillingen som centerchef. Centerchefen får i høj grad mulighed for at præge udviklingen af centret. Sammen med medarbejderne og den øvrige ledelse skal chefen sikre vidensbaseret og faglig fremgang i samspil med organisatoriske og politiske dagsordener og strategier, herunder sundhedspolitikken som har social ulighed som omdrejningspunkt. Chefen forventes også i tæt samspil med tværorganisatoriske samarbejdspartnere og kolleger aktivt at indgå i videreudviklingen af det nære sundhedsvæsen og det videre arbejde med den netop indgåede aftale om sundhedsreformen. Centerchefens hovedopgaver er blandt andet:
 • At sikre centrets position som et fagligt og udviklingsorienteret fyrtårn indenfor kræftrehabilitering i tæt samspil med interne og eksterne samarbejdspartnere - på tværs af fagligheder, strukturer og sektorer
 • At understøtte den politiske interesse for området ved at inspirere og bidrage til at nuancere og kvalificere drøftelser og beslutninger - gennem data og evidens
 • At skabe både økonomiske og organisatoriske rammer for den fortsatte drift og udvikling af centret - herunder udvikle nye metoder og tilgange til kræftrehabilitering og attraktive rammer for borgere, pårørende og medarbejdere
 • At indgå i og understøtte den faglige udvikling og kvalitet i centret og udadtil agere proaktivt og opsøgende i netværksarbejde indenfor såvel faglig som organisatorisk udvikling.
Centerchefens faglige og personlige kompetencer er blandt andet:
 • Betydelig erfaring med ledelse på sundhedsområdet og gerne lægelig eller anden sundhedsfaglig baggrund
 • Indsigt i og stor interesse for rehabiliteringsdagsordenen
 • En tillids- og værdibaseret ledelsesstil, der både er inddragende og delegerende samt har beslutningskraft
 • Stærke strategiske og kommunikative kompetencer, der bliver bemærket og efterspurgt i forskellige sammenhænge
 • Politisk forståelse og interesse for at udnytte centrets platform for mere synergi og tværorganisatorisk samarbejde internt i kommunen
 • Oprigtig interesse for at indgå i tværfaglige- og organisatoriske samspil og for at skabe synergi og de bedste resultater sammen med borgerne og de pårørende.
Tiltrædelse den 1. august eller hurtigst muligt derefter. Yderligere oplysninger Vil du vide mere om stillingen, så kan du kontakte sundhedschef Karen Nørskov Toke på 2494 7384 eller partner Mia Fruergaard fra MUUSMANN på 2129 7079. Læs mere om jobbet i stillings- og personprofilen Søg senest søndag den 12. juni 2022 Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden.
  Søg dette job
  Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
  Forvaltningen har ansvar for sundhedstilbud til alle københavnere og for ældre- og plejetilbud til borgere over 65 år.
  Fakta om forvaltningen
  Hovedområder: Plejehjem, hjemmepleje, genoptræning og sundhedstilbud
  Borgmester: Sisse Marie Welling (SF)
  Politisk udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Ansatte: Ca. 10.000
  Budget: 6,4 mia. kroner
  Største faggrupper: SOSU-hjælpere og -assistenter og sygeplejersker.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Forvaltningen hører under Sundheds- og Omsorgsudvalget og arbejder ud fra en række politisk vedtagne politikker.

  Hovedpolitikker for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen:

  Sundhedspolitikken
  Ældrepolitikken


  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen