Centerchef til Styring og Udvikling, Center for Facility Management i Bygningsstyrelsen

Søg dette job
Vil du være med til at udvikle facility management services i høj kvalitet til de statslige institutioner, så de også i fremtiden er attraktive arbejdspladser med tilfredse brugere, og så statens omkostninger og klimaaftryk reduceres? Har du et solidt kendskab til centraladministrationen, og er du ambitiøs og resultatorienteret? Trives du i udviklingsprocesser, hvor du sikrer struktur og rammer for effektiv projektstyring? Så er du måske vores nye centerchef til Styring og Udvikling. Om jobbet Bygningsstyrelsen gennemgår i disse år en enorm udvikling, hvor vi har fået en række nye, spændende og meget store opgaver. Vores Center for Facility Management er bl.a. i fuld gang med at udvikle og implementere forretningsområdet Statens Facility Management, hvor vi, når området er fuldt implementeret, skal levere facility management services til de statslige styrelser og departementer og andre statsinstitutioner i hele Danmark, til en samlet værdi af omkring 1 mia. kr. årligt. Centeret er desuden ansvarlig for teknisk drift og vedligehold af forskellige dele af vores 4,4 mio. m2 store ejendomsportefølje. Centrets opgaves løses af i alt ca. 100 dygtige og dedikerede medarbejdere. Som centerchef med ansvaret for området Styring og Udvikling skal du skabe løsninger, optimere og koordinere inden for det samlede centers ansvarsområde. Herunder vil du være særligt ansvarlig for at sikre:
 • Gennemførsel af udbud og løbende udvikling af Statens Facility Management
 • Udvikling og understøttelse på tværs af centret gennem projekter og administrativ support
 • Økonomi- og kontraktstyring på tværs af centeret
 • Fastholdelse af målene for at realisere gevinster ved udbud af Statens Facility Management
 • Etablering af databaserede processer og forretningsgange samt samarbejde med resten af centret vedr. dataunderstøttelse
 • Effektivitet og kvalitet i løsninger med henblik på at skabe attraktive og veldrevne arbejdspladser i staten.
I stillingen vil du få personaleansvaret for 3 teamledere med uddelegeret personaleledelse af ca. 25 medarbejdere fordelt i tre teams: Kontrakt og Økonomistyring, Udvikling samt Kompetenceteam. Centeret består af to øvrige områder:
 • Vedligehold og Planlægning, der er ansvarlig for bygningssyn, planlægning og udførelse af udvendigt vedligehold, energihandleplaner samt indeklima
 • Daglig Drift, der har ansvaret for alle daglige driftsopgaver herunder driftsstyringen af Statens Facility Management i de to idriftsatte bølger.
Du vil indgå i ledelsesgruppen i centeret bestående af de to øvrige centerchefer samt den ansvarlige vicedirektør for Facility Management, der vil være din personaleleder. Vi samarbejder og bidrager fagligt på tværs af hinandens områder. Vi lægger vægt på et tillidsbaseret og åbent samarbejde, hvor vi tager fælles ansvar for udviklingen og driften af centeret og bidrager til realiseringen af Bygningsstyrelsens strategiske pejlemærker. Vores forventninger til dig Vi forventer, at du har en akademisk og formentlig samfundsvidenskabelig baggrund samt et solidt kendskab til centraladministrationen. Den rette kandidat vil have kompetencer, erfaringer og dokumenterede resultater inden for flere af følgende områder:
 • Ambitiøse, strategiske forandringsprocesser
 • Ledelse af medarbejdere - og gerne ledelse af ledere
 • Statslig administration og politiske processer
 • Projekt- og porteføljestyring
 • Kontrakt- og økonomistyring
 • Leverandørsamarbejde
 • Stærk mundtlig og skriftlig kommunikation
 • Facility Management eller anden tværgående servicefunktion
Du skaber resultater gennem dit personlige lederskab, hvor du inddrager interessenter, sikrer høj faglighed og klare rammer. Du arbejder struktureret, sikrer løbende erfaringsopsamling og optimering af forretningsprocesser. Du har politisk tæft og særdeles gode samarbejdsevner. Den rette kandidat er et autentisk menneske, som forstår at forene Bygningsstyrelsens ledelsesværdier om tillid, helhedssyn, ambition og ordentlighed i sit lederskab. Du kommer til at indgå i Bygningsstyrelsens ledelsesgruppe, og vi forventer, at du varetager tværgående opgaver og påtager dig et tværgående ledelsesansvar for at løse styrelsens opgaver samt deltager i det ledelsesmæssige arbejde og udvikling på tværs. Ansættelsesvilkår Stillingen er klassificeret i lønramme 37 og indplaceres i løngruppe 1. Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter principperne og rammerne i rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen ønskes besat på åremål på overenskomstvilkår. Vi forestiller os en årlig løn inkl. pension på 0,9-1,0 mio. kr. årligt. Bygningsstyrelsen er en styrelse under Transportministeriet, og dit ansættelsesområde vil derfor være ministeriet med tilhørende styrelser. Dit arbejdssted vil være på Carsten Niebuhrs Gade 43 i København V. I Bygningsstyrelsen har vi en aktivitetsbaseret kontorindretning. Det betyder, at vores kontormiljøer er indrettet i forskellige zoner, der hver på deres vis understøtter de forskellige arbejdsopgaver, du løser i løbet af din arbejdsdag. På samme måde ser vi hjemmet som endnu en mulig arbejdszone, som kan benyttes til de opgaver, der bedst løses her. Vi har valgt den aktivitetsbaserede indretning og en positiv tilgang til delvis hjemmearbejde, fordi vi ønsker at styrke vores samarbejde og videndeling, skabe bedre mulighed for fordybelse samt understøtte et godt arbejdsmiljø med høj trivsel og fleksibilitet i hverdagen. Ansøgning og kontakt Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte vicedirektør Mette Balling Lisby på tlf. 4170 1322. Send os din ansøgning, CV og eksamenspapirer senest den 31. maj 2022. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Vi holder 1. runde af samtaler i uge 23, og kandidater til 2. runde skal være indstillet på at gennemføre testforløb med person- og logikanalyse gennem Statens Center for Rekrutteringstest. Vi forventer at afslutte rekrutteringsprocessen inden udgangen af juni måned med henblik på tiltrædelse pr. 1. august 2022.
  Søg dette job
  Bygningsstyrelsen er statens største ejendomsvirksomhed og bygherre. Vi leverer arbejdspladser til statslige institutioner og fysiske rammer til universiteter. Mangfoldighed er et aktiv, som vi bruger i vores hverdag for at løse vores opgaver.

  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen