Chef for Finans og Systemer i Koncern Økonomi
Har du den rette kombination af ledelseserfaring, en stærk regnskabsfaglighed og erfaring med offentlig administration? Så er du måske vores nye chef til enheden Finans og Systemer i Koncern Økonomi, Region Sjælland.

Finans og Systemer er en del af Regnskab og Finans i Koncern Økonomi i Region Sjælland. Finans og Systemer er det faglige ankerpunkt for Region Sjællands tungeste regnskabs- og finansprocesser. Der løses mange specialiserede opgaver i teamet, og det er ambitionen kontinuerligt at udvikle og implementere forretningsprocesser, som øger effektiviteten, giver smidigere sagsgange og større tilfredshed i virksomhedsområderne, bl.a. ved at systemunderstøtte, kommunikere og regeldefinere rammerne for regnskabsføring. Chefen for Finans og Systemer refererer til Finans- og Regnskabschefen. Stillingen er sidestillet med Chefen for Regnskabsservice, der har ansvar for den centrale del af Region Sjællands bogholderi. Tilsammen udgør de to funktioner enheden Regnskab og Finans. Vi er en enhed som ledelsesmæssigt samarbejder om kerneopgaverne, vi hjælper hinanden med de områder hvor vi er i gang med at opbygge tung erfaring, med andre ord er det stadig relevant at søge denne stilling selvom du ikke mestrer alt på forhånd. Ansvar og opgaver Teamet, som pt. består af 10 personer med forskellige fagligheder inden for regnskab, finans og IT, og som alle refererer direkte til funktionschefen. Til at lede funktionen, har vi brug for en fagligt dygtig, løsningsorienteret leder, der både kan gå forrest når det gælder om at styre, forstå og håndtere de mange faglige områder og som selv kan bidrage til sagsløsning med faglig indsigt, sags- og procesforståelse. Kort sagt en person, som kan håndtere at holde mange bolde i luften og sende dem i mål i rette tid og kvalitet. Og som samtidig er faglig stærk i selve driften såvel som processerne og til at lede afdelingens forskellige typer af aktiviteter og specialer. Der er både store koordinationsopgaver og opgaver, hvor du selv arbejder ind i og med relevante fagområder. Mere specifikt bliver dine opgaver bl.a. at:
 • Levere sagsafdækning og sagsfremstilling inden for de faglige områder og tilføje værdi til din del af sagsbehandlingen.
 • Sikre kvalitet og koordinering af regnskabsopgaverne f.eks. regnskabsafslutning, kontakt til revisor, pleje det retvisende regnskab mv
 • Motivere at teamets specialer leveres i højeste kvalitet for bl.a. balance, ledelsestilsyn, moms, forsikrings- og finans- og likviditetsområdet mv.
 • Koordinere dagligdagen i forhold til udviklingsprojekter, vedligehold og softwaredrift af systemer i Koncernøkonomi
 • Analysere og være på forkant med lovgivning, retningslinjer og andre rammebetingelser, der påvirker koncernøkonomis ansvar og leverance
 • Lede og udvikle dit team på 10 specialister, herunder motivere, inspirere, opbygge og vedligeholde teamsamarbejdet
 • Understøtte samarbejdet med Regnskabsservice i samarbejde med din lederkollega, chef for Regnskabsservice
 • Være enhedens repræsentant, som initierer og er retningssættende for regionen inden for fagområderne
Faglige kvalifikationer Du har en akademisk videregående og relevant uddannelse inden for økonomi og regnskab suppleret med ledelseserfaring. Du er erfaren med det omkostningsbaserede- og det udgiftsbaserede regnskab, med love, regler og regulativer og er desuden stærk i regnskabsprocesser og i, hvordan IT-systemer kan understøtte forretning, processer og mennesker. Hertil kommer at du:
 • Har praktisk erfaring med sagsbehandling og besidder sagsgangsforståelse og indsigt i offentlig administration
 • Har flere års ledelseserfaring, gerne af specialister/medarbejdere, og fra en organisation med forskellige fagligheder
 • Er vant til at begå dig i en offentlig organisation, og kan manøvrere i et miljø med mange interessenter
 • Kender til service-, myndigheds- og forretningspartnerroller og har erfaring med at optimere ressourcer og løsninger
Personlige kvalifikationer
 • Du kan både lytte og sætte en klar retning
 • Du er fagligt ambitiøs, faglig skarp og faglig formidlende inden for faget
 • Du trives med samtidige og komplekse opgaver, uden at miste fokus og interesse for driftsopgaverne
 • Du arbejder godt efter regler, planer, mål og systemer, og er den der sikrer, at der bliver fulgt op og til dørs
 • Du er en dygtig kommunikator både mundtligt og skriftligt der kan oversætte og tage brodden af komplekse problemstillinger og formidle letforståeligt og i øjenhøjde
 • Du er samarbejdsorienteret og netværkende; god til at opbygge og vedligeholde frugtbare relationer
 • Du trives lige så godt med hands-on opgaveløsning, som med delegering af opgaver
 • Du kan varetage dit ansvarsområde selvstændigt og tage initiativer til og være idéskaber inden for dit faglige virkeområde
 • Det falder dig naturligt at bidrage til og fastholde et godt arbejdsmiljø, med et professionelt teamsamarbejde og en indbygget høj motivation og arbejdsglæde
Praktisk info Ansøgere til stillingen bedes fremsende ansøgning og CV via vores rekrutteringssystem ved at klikke på knappen "Søg dette job" her på siden senest d. 29. maj 2023. Stillingen er en fuldtidsstilling og vil blive aflønnet efter reglerne om Ny løn iht. gældende overenskomst. Tjenestested er Region Sjælland, Alléen 15, 4150 Sorø. Region Sjælland har vedtaget en ny personalepolitik som i større omfang giver mulighed for hjemmearbejde såfremt dette er foreneligt med opgavevaretagelsen. Forventet ansættelse pr. 1. august 2023. Samtaler forventes afholdt i uge 22 og 23. Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Ditte Munk Lisbjerg, Finans- og Regnskabschef, [email protected] / 2099 7103 eller Karsten Ole Knudsen Økonomidirektør, [email protected] / 5787 5101 Om Koncern Økonomi Koncern Økonomi varetager Region Sjællands centrale opgaver om økonomisk styring, økonomiske analyser, budgetlægning, ERP, bogholderi, betalinger og meget mere. Koncern Økonomi består af 3 enheder, Budget, Sundhedsøkonomi og Regnskab og Finans hvor den ledige stilling er placeret. Koncern Økonomi arbejder ud fra tre centrale roller, myndighed, serviceleverandør og forretningspartner. Det er Koncern Økonomis ambition at levere og udvikle ydelser af høj faglig kvalitet, såvel som at sætte og formidle regler på områderne for organisationen. Der er ca. 65 medarbejdere i Koncern Økonomi.
Om Region Sjælland
Vi er regionens største arbejdsplads med mere end 19.000 medarbejdere og et budget på 19 mia. kroner. Vi løser opgaver inden for sundhed, psykiatri og regional udvikling og driver en række sociale institutioner.

Klik ind på www.regionsjaelland.dk og læs mere om regionens opgaver, struktur og geografi.

Du finder os også på Facebook, Twitter og LinkedIn.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00