Furesø Kommune søger erfaren og engageret chef til en vild klima-kommune­
Når du bliver centerchef for By og Miljø i Furesø Kommune, havner du i en kommune, hvor dit arbejdsområde er en del af den kommunale kernestrategi. Vores byråd er nemlig sprængfyldt af ambitioner om udvikling med omtanke, grøn omstilling og beskyttelse af naturen.

Furesø vil være klimaneutral i 2030, klimapositiv i 2035 og øge biodiversiteten markant. Furesø Kommune står foran nogle spændende byfortætningsprojekter i såvel Værløse som Farum og ønske om at overdække Hillerødmotorvejen gennem Farum. Der er nok at rive i og ambitionerne er store og forventningerne høje. Det vil de også være til dig, som leder af en række områder med stort politisk fokus fra såvel Byråd som borgere og organisationer i Furesø Kommune. Der er masser af spændende udviklingsprocesser, der sammen med myndighedsarbejdet sætter organisationens faglige kompetencer i spil. Processer, der fordrer, at der løbende udvikles og fokuseres på integrationen af en vedholdende natur-, miljø- og klimaindsats i den fysiske planlægning og myndighedsarbejdet. Det er simpelthen interessant og inspirerende at være centerchef på netop dette faglige felt i Furesø Kommune. Opgaverne løses sammen i dialog med en engageret og levende interesseret befolkning, der bare vil deres kommune og lokalsamfund. Det gælder såvel kommunens overordnet udvikling som, hvordan vores driftsgård passer vores grønne arealer. Det stiller krav til centerchefens evne til at skabe de rigtige dialoger på det rigtige tidspunkt og har en positiv forventning til at møde nye mennesker, hvis energien skal aktiveres og fastholdes. Det sker med afsæt i "Furesømodellen for borgerinddragelse", og det er noget, vi faktisk er lykkedes rigtig, rigtig godt med i de senere år. Et fortsat arbejde med at fokusere og være inddragende i borgerdialogen vil være vigtigt for en kommende centerchef. Centerchefens rolle er at sikre kobling mellem politiske ambitioner og stærke fagligheder i et center, der fra alle sider beskrives som veldrevet, og som har været dygtigt til at åbne sig op over for omverdenen. Centerchefen skal have et stærkt blik for at skabe en attraktiv arbejdsplads i en velfungerende organisation. Du er en dygtig leder, du kommunikerer og "oversætter" godt, så det komplekse bliver tydeligt og forståeligt i dit samspil udad, opad, nedad og til siden, og så er du god til at skabe struktur og overblik. Du har en god forståelse for den faglige verden, du søger ind i. Især viden/fornemmelse for fysisk planlægning er en fordel, fordi dette fagområde ofte er i centrum, når der strategiudvikles. Og så er du ordentlig og troværdig i dine relationer. Ansættelsesvilkår Stillingen er omfattet af cheflønsaftalen og årslønnen forhandles med udgangspunkt i en årsløn på kr. 790.000 eksklusiv pension. Ansøgningsfristen udløber den 12. august 2022. Ansøgeren forventes at tiltræde 1. oktober 2022. ​​​​ Yderligere oplysninger Kan fås hos direktør Claus Torp, tlf. 7216 5858. Læs mere i den uddybende job- og personprofil på www.furesoe.dk
Job i Furesø? Kom og vær med!
I Furesø skaber vi løsninger sammen. Med kolleger på tværs af organisationen. Med brugere og borgere – ja, med alle, vi er kommune for.

Fællesskaberne er vores svar på de udfordringer, vores velfærdssamfund står foran i de kommende år, hvor flere får brug for velfærdsydelser og over længere tid. Og hvor nye ideer derfor skal forny den service, vi yder.

Derfor giver vi plads til mødet mellem fagene og mellem mennesker, for det er her, innovationen opstår. Vi koordinerer med hinanden på tværs af titler og fagligheder, og vi holder godt styr på den daglige drift for at skabe sammenhæng for vores borgere. Vores hverdag har fokus på nærvær fremfor fravær på en sund arbejdsplads med røgfri arbejdstid. Så kom og vær med. Vi har også plads til dig.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00