Kommunaldirektør - Aalborg Kommune
Aalborg Kommune søger en visionær og strategisk orienteret kommunaldirektør med udpræget politisk tæft og personlig integritet. En topchef, der er udadvendt, sætter retning og er 100% driftssikker. En person, som skaber tryghed, optimisme, relationer og tro på fremtiden.

Hvert år vokser Aalborg Kommune med flere end 1.000 nye indbyggere. Mennesker, der ønsker at bo i en mangfoldig kommune, som har alt, uden at have for meget. De ønsker at blive en del af et rummeligt og handlekraftigt fællesskab, som har skabt en markant udvikling de sidste årtier. Opgaven Rådgivning af borgmester, byråd og udvalg er helt centralt, og kommunaldirektøren skal sikre solide faglige beslutningsoplæg og skal bidrage til, at byrådets visioner, planer, beslutninger og mål føres ud i livet. En anden vigtig opgave er at oversætte og formidle de politiske beslutninger internt og eksternt. Det er afgørende at etablere et tæt og tillidsfuldt samarbejde med byråd og borgmester som forudsætning for at kunne levere et seriøst og relevant med- og modspil til det politiske niveau. Kommunaldirektøren leder direktørgruppens møder og skal sikre et godt samarbejde i gruppen, hvor der er fokus på at skabe helheder og sammenhængskraft i hele organisationen, og hvor der anlægges et koncernperspektiv og et "vi-perspektiv". Kommunaldirektøren er formand for kommunens MED Hovedudvalg, og samspillet og samarbejdet med medarbejderne skal være nærværende, engageret og have høj prioritet. Kommunaldirektøren skal være garant for en langsigtet økonomisk planlægning og en sikker styring af økonomien og skal endvidere være med til at tegne kommunen udadtil og indgå i fora på tværs af kommunerne og i samspil med andre relevante interessenter - både lokalt, regionalt og nationalt. Kompetencer For at kunne løse de angivne - og andre - opgaver, er det afgørende, at kommunaldirektøren er i besiddelse af en række personlige og ledelsesmæssige kompetencer, og særligt 6 kompetencer (i ikke-prioriteret rækkefølge) hos kommunaldirektøren er centrale: 1. Personlig integritet. Der forventes en stor personlig og faglig integritet, og det er vigtigt at være robust og rolig i pressede og udfordrende situationer. Kommunaldirektøren skal stå for ordentlighed og understøtte en sund kultur, hvor der er en konstruktiv og positiv stemning - dette i samspil med såvel det politiske niveau som kommunens forvaltninger. 2. Dygtig leder. Et væsentligt element i ledelsesopgaven er at mestre ledelse gennem andre, for at bære beslutninger og den strategiske retning hele vejen igennem organisationen. Ledelsesstilen skal derfor være tydelig og inspirerende, så der opnås følgeskab, engagement og ejerskab. 3. 100% driftssikker. Kommunaldirektøren skal være 100% driftssikker, hvilket blandt andet indebærer, at kommunaldirektøren evner at opfange signaler og udviklinger, og samtidig kan formidle og handle på disse på rette vis og i alle sammenhænge. Samtidig skal kommunaldirektøren være en analytisk stærk vidensbank, som ikke lader sig overraske af noget. 4. Udadvendt. Den kommende kommunaldirektør skal være udadvendt, hvilket bl.a. indebærer at kommunaldirektøren opsøger relationer og netværk internt, lokalt, regionalt, nationalt og internationalt og agerer lige overbevisende i alle sammenhænge. 5. Udpræget politisk tæft. Kommunaldirektøren skal have udpræget politisk tæft og have en sikker fornemmelse for, hvor langt man kan og skal gå i serviceringen af det politiske niveau. 6. Strategisk og visionær. Kommunaldirektøren skal være visionær og strategisk orienteret i den fortsatte udvikling af Aalborg Kommune og kunne "sætte det lange lys på" i forhold til at være på forkant med beslutninger, der skal træffes, analyser der skal udarbejdes, rådgivning der skal gives og relationer der skal opbygges. Personlige egenskaber Det er endvidere vigtigt at kommunaldirektøren:
 • Kan balancere et strategisk overblik med sans for detaljen.
 • Har analytisk og kognitiv kapacitet til at holde mange bolde i luften på samme tid og håndtere forventninger og pres fra flere sider.
 • Er en dygtig kommunikator, som er åben og ærlig, og som kan formidle på en forståelig, tydelig og præcis måde. Dette gælder også i de eksterne relationer, hvor det er vigtigt at kunne begå sig smidigt på alle niveauer og i samspillet med mange forskellige typer af interessenter.
 • Sætter retning og arbejder systematisk og struktureret og samtidig er nysgerrig i forhold til nye måder at arbejde på.
 • Kan prioritere og delegere opgaver.
 • Er bevidst om, at løsninger og beslutninger er afhængige af konteksten og dermed ikke givet på forhånd.
 • Bidrager til at skabe tro på fremtiden og positive fortællinger om - og i - Aalborg Kommune.
 • Har en afvæbnende humoristisk sans.
 • Er handlings- og løsningsorienteret.
 • Lytter og kan samtidig stå fast, også når det blæser
Andet Læs mere om kommunen og stillingen på www.aalborg.dk og www.muusmann.com. Her kan stillings- og kompetenceprofilen ses. Tiltrædelse: 1. maj 2023. Ansøgningsfrist: Onsdag den 1. februar 2023 Yderligere information og spørgsmål: Kontakt borgmester Thomas Kastrup-Larsen, tlf. 9931 1500, eller administrerende direktør Chris E. Pedersen fra MUUSMANN, tlf. 8171 7516.
  Hvert år vokser Aalborg Kommune med flere end 1.000 nye indbyggere. Mennesker, der ønsker at bo i en mangfoldig kommune, som har alt, uden at have for meget. De ønsker at blive en del af et rummeligt og handlekraftigt fællesskab, som har skabt en markant udvikling de sidste årtier. En udvikling, som har kombineret industri med viden - skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser, et rigt kultur- og fritidsliv samt en velfærd, der tilsammen har været med til at kåre Aalborgs borgere til de lykkeligste i Europa.

  Det er nok ikke forkert at sige, at Aalborg Kommunes indbyggere er stolte. Ikke bare over udviklingen, men i lige så høj grad over det sammenhold og samarbejde, som skaber den – og som altid er stærkere, når alle er med. For selvom kommunen strækker sig over mere end 1.000 km2 med Limfjorden, som skærer sig smukt gennem land og by, så er der stadig kort afstand mellem mennesker og fra ord til handling. Det er derfor, at vi i Aalborg Kommune siger: Vi udvikler os sammen!

  Icon
  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen