Kommunaldirektør - Holbæk Kommune
Vi søger en visionær og strategisk kommunaldirektør. Du skal have ambitioner for kommunen og brænde for at gøre en forskel. Politisk tæft og integritet er vigtigt, og som topchef kan du både sætte retning og drive den ønskede udvikling, samtidig med, at du er driftssikker. Du kan tale med alle, og din inddragende og lyttende ledelsesstil understøtter den stærke samarbejdsånd, der præger både kommunalbestyrelse og ansatte. Du kan skabe tryghed, optimisme og tro på fremtiden - og bidrage til positive fortællinger om Holbæk Kommune. Vi kan tilbyde et af de bedste jobs i den kommunal verden. Som kommunaldirektør i Holbæk Kommune vil du stå i spidsen for en dygtig og engageret organisation med høj faglighed, som viser mod og gerne afprøver nye ting. Et udviklende job og et særdeles godt politisk klima, hvor samspillet med administrationen er præget af ordentlighed og gensidig respekt.

Holbæk Kommune har en god balance mellem Holbæk By og de 17 lokalområder, hvor Holbæk som købstad og stor by er et naturligt centrum i kommunen. Kommunen har næsten 73.000 indbyggere og 4.500 medarbejdere, og kommunen dækker en meget stor geografi. Kommunen er præget af stor tilflytning, og vokser med 1.000 indbyggere årligt. Den nødvendige udbygning og tilpasning af kapacitet og infrastruktur præger derfor også Holbæk Kommunes prioriteringer. Opgaven Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram skal føres ud i livet, og det er en central opgave, at du går forrest i udviklingen af kommunen for og med borgere, erhvervsliv, politikere og medarbejdere. Arbejdsprogrammet sætter retning for kommunalbestyrelsens særligt prioriterede indsatsområder inden for folkeskolen, grøn og bæredygtig kommune, forebyggelse på det specialiserede område og ældreområdet samt uddannelse og erhverv. En solid langsigtet økonomisk planlægning, hvor der løbende skabes råderum som fundament for den ønskede udvikling, er en vigtig opgave. En sikker budgetlægning og skarp økonomistyring i hele organisationen skal derfor også være et naturligt fokusområde. Som øverste personaleleder mærkes du tydeligt, og du skal sikre en velfungerende organisationen, hvor samarbejde og tværgående tænkning er bærende. I MED skal samspillet og samarbejdet med medarbejderne fortsætte med at være nærværende, engageret og have høj prioritet. Den sunde organisation skal understøttes af en målrettet indsats omkring trivsel og arbejdsmiljø, rekruttering og fastholdelse samt nedbringelse af sygefravær. Hvor du naturligt samtidig har fokus på at arbejde med den sociale kapital, ledelsesudvikling og digitalisering. De opgaver der følger af en stor stigning i indbyggertallet med fokus på udbygning og tilpasning af kapaciteten, kontakt til developere m.v. er desuden væsentlige fokusområder. Rådgivning af borgmester og kommunalbestyrelse er naturligvis vigtigt, og du skal stå på mål for, at der fortsat leveres et godt fundament for gode beslutninger. Du skal være i stand til at formidle de politiske beslutninger internt og eksternt, og bidrage til, at kommunalbestyrelsens beslutninger og mål realiseres. Du er en naturlig leder for direktion og chefgruppe og skal sammen med de to øvrige direktører sørge for et godt og dynamisk samarbejde med fokus på at skabe helhed og sammenhæng i hele organisationen. Kompetencer Erfarem leder med indsigt: Ledelseserfaring på højt niveau fra en direkte politisk ledet organisation og erfaring med ledelse af ledere på direktionsniveau er vigtigt. Erfaring fra det private erhvervsliv på strategisk niveau, og de perspektiver det bidrager med, vægtes positivt. Du skal have indsigt i de kommunale kerneopgaver og en god forståelse for driften. Som topchef skal du evne at bære beslutninger og den strategiske retning hele vejen igennem organisationen. Ledelsesstilen skal derfor være tydelig, anerkendende og inspirerende, så der opnås gejst, følgeskab, engagement og ejerskab hos alle. Sikker styring: Du skal have et solidt kendskab til og erfaring med kommunaløkonomi og processer omkring budgetlægning og økonomiopfølgning samt en sikker hånd på den langsigtede økonomiske planlægning. Du har helt naturligt via dine erfaringer en juridisk forståelse og flair for de rammer og regler, der omgiver den kommunale opgaveløsning. Integritet: Du har en stor personlig og faglig integritet, og det er vigtigt at være rolig og afvæbnende i pressede og udfordrende situationer. Du understøtter en sund kultur, hvor du med ordentlighed skaber en konstruktiv og positiv stemning - både i de interne og eksterne samarbejdsrelationer. Politisk tæft og relationelle kompetencer: Du skal have stærke relationelle kompetencer samt en åben og nysgerrig tilgang til andre. Det er desuden vigtigt at kunne begå sig smidigt på alle niveauer og i samspillet med mange forskellige typer af interessenter. Politisk tæft og en sikker erfaren hånd i forhold til den politiske betjening og rådgivning er desuden helt afgørende. Strategisk og visionær: Du skal være visionær og strategisk orienteret i forhold til den fortsatte udvikling af Holbæk Kommune. Et godt blik for udviklingstendenser og bevægelser i den kommunale sektor er et vigtigt fundament for at adressere både muligheder og udfordringer rettidigt. Erfaringer med de opgaver der følger af stigende indbyggertal - og faldende indbyggertal i nogle områder - er et plus. Kommunikation og formidling: Du formilder levende og engageret og er nærværende og lyttende i dialogen med andre. Den interne kommunikation vægtes højt, hvor du med en åben og ærlig stil, formidler forståeligt, tydeligt og præcist både skriftligt og mundtligt, så der skabes engagement og følgeskab hele vejen igennem organisationen. Andet Læs mere om kommunen og stillingen på www.holbaek.dk og i stillings- og kompetenceprofilen som kan ses på muusmann.com Tiltrædelse: 1. juni 2023. Ansøgningsfrist: Søndag den 9. april 2023 Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Yderligere information og spørgsmål: Kontakt borgmester Christina Krzyrosiak Hansen, tlf. 7236 9060, eller associeret partner Lars Bo Pedersen fra MUUSMANN, tlf. 4022 8718.
Om os

Holbæk Kommune er en kommune med en god balance med Holbæk By og de 17 lokalområder. Kommunen har næsten 74.000 indbyggere og 4.500 medarbejdere. Kerneområdet Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice består af Staben, Borgerservice, Ydelsesservice, Ressource- og Jobindsats, Sygedagpengeindsats, Job- og Virksomhedsindsats samt Ungeindsats.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00