KONTORCHEF TIL KIRKEMINISTERIETS KONTOR FOR FOLKEKIRKENS OG MINISTERIETS HR
Brænder du for den menneskelige faktor og for et arbejde med mening, stort ansvar og højt til himlen? Har du erfaring med politiske beslutningsprocesser og lyst til at bruge den til at understøtte folkekirken og Kirkeministeriet, som siden regeringsdannelsen også har ansvaret for plan- og landdistriktsområdet? Er du en udviklingsorienteret leder, som kan motivere og sætte retning for højt specialiserede medarbejdere, og er du god til at sikre dialog og samarbejde med en meget bred kreds af interessenter? Så er det måske dig, vi søger til stillingen som kontorchef for folkekirkens og ministeriets HR.

Om kontoret for folkekirkens og ministeriets HR Folkekirkens og ministeriets HR varetager en bred portefølje af HR-opgaver rettet mod folkekirkens arbejdsgivere og ansatte i en lang række jobfunktioner. Kontoret varetager blandt andet en række arbejdsgiverfunktioner på personaleområdet, herunder rollen som ansættelsesmyndighed for biskopper, provster og præster i folkekirken, og understøtter driften af folkekirkens tre kirkemusikskoler og Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Derudover understøtter kontoret departementet og Plan- og Landdistriktsstyrelsen med HR-opgaver i en koncernfælles HR-funktion. Kontoret er kendetegnet ved at have en bred HR-opgaveportefølje med driftsopgaver, rådgivningsopgaver, udviklingsopgaver, sagsbehandling, myndighedsbetjening, ministerbetjening mv. Kontoret er en del af ministeriets Kirkeområde, som også omfatter kontoret for folkekirkens økonomi og bygninger. Kontoret er organiseret i en teamstruktur med 20 medarbejdere med forskellig baggrund og fordelt i tre fagspecifikke teams: HR-jura & Forhandling, Arbejdsmiljø, Organisation & Uddannelse samt HR Administration. Team HR Administration har en teamleder med personaleansvar med reference til dig. Dine arbejdsopgaver Du vil blandt andet:
 • have ansvar for ministeriets HR-relaterede bidrag til en ressourcebevidst, langsigtet og udviklingsorienteret understøttelse af folkekirkens liv og vækst i dialog og samarbejde med kirkens interessenter,
 • fastholde og videreudvikle samarbejdet og relationerne til folkekirkens centrale interessenter på HR-området, herunder indgå i centrale fora og udvalg,
 • koordinere sager ift. regeringsudvalg, ordførermøder og ministerens møder i Folketinget,
 • have ansvar for kvalitetssikring og forelæggelse af beslutningsoplæg inden for kontorets faglige områder,
 • udvikle og implementere strategien for ministeriets nyoprettede Kirkeområde sammen med afdelingschefen og den anden kontorchef i afdelingen,
 • sætte retning og rammer for kontoret samt bidrage til det løbende arbejde med udvikling og effektivisering af kontorets arbejdsgange, og
 • varetage personaleledelsen af kontorets medarbejdere med fokus på at give handlerum til dygtige medarbejdere, prioritere opgaver, give feedback og understøtte udvikling af kompetencer og talenter.
Du vil indgå i Kirkeministeriets chefgruppe, og du vil referere til afdelingschefen for Kirkeområdet. Om dig Vi forventer, at du har en relevant akademisk uddannelse, og at du:
 • har interesse for og lyst til at arbejde med Kirkeministeriets faglige områder og centrale aktører,
 • har erfaring med politiske processer og med arbejdet i en politisk ledet organisation,
 • har erfaring med at arbejde professionelt med HR, herunder erfaring med organisationsudvikling, forandringsprocesser og udvikling af en attraktiv arbejdsplads,
 • motiveres af at have ansvar for såvel strategisk udvikling af HR-området som de operationelle og mere driftsorienterede HR-opgaver,
 • har flair for at strukturere, prioritere og skabe overblik,
 • er en stærk formidler både mundtligt og skriftligt,
 • har særdeles gode relationelle kompetencer og evner at udvikle et professionelt samspil med centrale parter og interessenter på Kirkeministeriets område,
 • fremstår som en kompetent og handlingsorienteret sparringspartner,
 • er autentisk i dit personlige lederskab og kan sætte tydelig strategisk retning samtidig med, at du giver plads til udvikling og ansvar.
Løn- og ansættelsesvilkår Du bliver ansat som kontorchef i en fuldtidsstilling i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten med indplacering i løngruppe 1. Ansættelsen sker på åremål for en 3-årig periode. Der ydes i forbindelse med ansættelsen et åremålstillæg, ligesom der er mulighed for at forhandle et kvalifikationstillæg i forbindelse med ansættelsen. Er du interesseret? Vil du høre mere om stillingen, kan du kontakte afdelingschef Lene Graakjær Lund på tlf.: 2444 2725 eller pr mail: [email protected] Stillingen er til besættelse hurtigst muligt, og ansøgningsfristen er den 13. juni 2023 kl. 23:59 Stillingen søges via knappen “Søg dette job" her på siden. Din ansøgning skal indeholde motiveret ansøgning, CV, dokumentation for uddannelse (eksamenspapirer) samt eventuelle referencer. Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse. Vi forventer at afholde 1. samtaler den 19. juni 2023 og 2. samtaler den 26. juni 2023. Vi gør opmærksom på, at personlighedstest kan indgå som en del af rekrutteringen for kandidater, som går videre til 2. samtale. Ministeriet ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund og opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
Kirkeministeriet
Som ansat i Kirkeministeriet bliver du del af en organisation med i alt ca. 240 ansatte i departementet og i Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Vores hverdag er præget af høj faglighed og engagement, hvor sparring og samarbejde er i højsædet. Vi lægger vægt på at være en attraktiv og innovativ arbejdsplads med et uformelt arbejdsmiljø, og så har vi til huse i hjertet af København.

Du kan læse mere om Kirkeministeriet og vores organisation på www.km.dk

Ministeriet ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund og opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00