PROFESSORATER I SOCIOLOGI, STATSKUNDSKAB OG SAMFUNDSVIDENSKABERNE PÅ VELFÆRDSOMRÅDET
VIVE - det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd inviterer ansøgninger til forskningsprofessorater i sociologi og i statskundskab/offentlig forvaltning samt et antal tidsbegrænsede professorater mso. inden for samfundsvidenskaberne.

Forskningsprofessorat i sociologi med fokus på et eller flere af velfærdsområderne. Som forskningsprofessor i VIVE får du en central rolle i forhold til at fastholde og videreudvikle et sociologisk forsknings- og analysemiljø på højt internationalt niveau, som fokuserer på velfærdssamfundets udfordringer og virkemåde. Forskningsprofessorat i statskundskab/offentlig forvaltning med kobling til velfærdsområderne. Som forskningsprofessor i VIVE får du en central rolle i forhold til at fastholde og videreudvikle et forsknings- og analysemiljø på højt internationalt niveau, som fokuserer på velfærdssamfundets udfordringer og virkemåde, herunder beslutningstagning, regulering og styring af de centrale velfærdsområder, samt implementering af lovgivning og indsatser. Tidsbegrænsede professorater mso. inden for samfundsvidenskaberne med fokus på velfærdsområderne. Som professor mso. i VIVE får du en central rolle i forhold til at fastholde og videreudvikle et forsknings- og analysemiljø på højt internationalt niveau, som fokuserer på velfærdssamfundets udfordringer og virkemåde, herunder på økonomiske, faglige, demokratiske og levekårsmæssige effekter og økonomiske konsekvenser af offentlige indsatser, samt samspil med andre aktører. Hvem er vi? VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd leverer anvendelsesorienteret forskning og forskningsbaseret analyse, som bidrager til videnskabeligt baseret håndtering af det danske velfærdsamfunds udfordringer; både den højt specialiserede viden på enkeltområder, og viden der kan understøtte sammenhængende og ofte tværfaglige løsninger på tværs af sektorområder og organisatoriske niveauer. VIVE har ekspertviden på levevilkår og indsatser for borgerne inden for de centrale velfærdsområder på tværs af hele styringskæden og i et tværsektorielt perspektiv. VIVE forholder sig til den kommunale og regionale praksis i mødet med borgeren; til prioriteringer på nationalt, kommunalt og regionalt plan; de statslige styrelsers udmøntning heraf og sammenbindingen af styringsniveauerne både økonomisk, fagligt organisatorisk og politisk. Ansøgningsfrist Vi skal have modtaget ansøgninger senest den 30. maj 2023, kl. 12.00. Materiale modtaget efter ansøgningsfristens udløb vil ikke blive taget i betragtning. Læs mere om stillingerne, ansættelsesvilkår og ansøgningsprocessen på vive.dk under Om VIVE, Ledige stillinger, hvor du også søger den enkelte stilling eller via knappen “søg dette job" her på siden. VIVE ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge.
VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd er en uafhængig statslig institution, som producerer og formidler forskning og analyser om velfærdssamfundet og den offentlige sektor.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00