Region Hovedstaden søger Direktør til Steno Diabetes Center Copenhagen
Vil du gennem fokus på ledelse, patienternes behov og ønsker og med faglig nytænkning være med til at drive udviklingen af diabetesbehandlingen i Region Hovedstaden?

Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) har behandlingsansvaret for knapt 11.000 patienter med diabetes, og alle nydiagnosticerede patienter med type 1-diabetes i Region Hovedstaden får tilbudt henvisning til SDCC. SDCC er unikt i sin konstruktion; centeret drives som er en del af Region Hovedstadens sundhedsvæsen, men får derudover udviklingsstøtte fra Novo Nordisk Fonden. Det store ansvar og den særlige position betyder, at SDCC har pligt til at gå forrest og skabe forebyggelsesinitiativer, diabetesbehandling, uddannelse og forskning i verdensklasse. Det afsæt skal SDCCs direktør i de kommende år benytte, så SDCC fremadrettet også er hovedentreprenør, når indsatserne ift. et liv med diabetes skal løftes til næste niveau. Som direktør for SDCC skal du derfor have ledelsesmæssig erfaring med og være stærkt motiveret af at sikre og udvikle behandlingen af patienter på et højt fagligt niveau og med en meget høj patienttilfredshed. Du skal have mod til at gå nye veje på tværs af sektorer og have lyst til at udfordre "det vi gjorde i går" for at blive bedre i morgen. Du skal have visioner for diabetesområdet, og du skal have lyst og mod til at føre visionerne ud i livet. Du skal være relationsskabende, og du skal have et oprigtigt ønske om at udvikle og koordinere sammen med andre. Du skal drive partnerskaber, og du skal have et stærkt sundhedsfagligt og sundhedspolitisk netværk og være proaktiv i forhold til netværksdannelse. SDCC har i kraft af sine dygtige og engagerede medarbejdere et meget stort potentiale. Etableringen af SDCC, herunder fusionen af forskellige kulturer, er kommet langt, og der er et ønske om blandt andet at arbejde videre med at integrere forskningen mere i driften, sådan at SDCCs store faglighed hurtigt afspejles i den behandling, patienterne tilbydes. Derudover står tværfagligt samarbejde og endnu mere udviklingsorienteret og innovativt arbejde højt på ønskesedlen i SDCC. For at løfte de opgaver skal direktøren for SDCC have solid lægefaglig baggrund, og du skal have erfaring med drift og udvikling af en sundhedsfaglig enhed med højt fagligt niveau og brede samarbejdsflader. Du skal være rollemodel for et godt samarbejde både i og udenfor SDCC. Du kommunikerer kvalificeret, engageret og målrettet både internt og eksternt - og du udlever i din adfærd regionens værdier; åbenhed, tillid, professionalisme og helhedssyn. Du prioriterer samarbejde, inddragelse og trivsel højt, og du sætter dit positive præg på SDCC igennem din adfærd, dine visioner, din faglighed og dit humør. Du kan læse mere i job- og personbeskrivelsen. Tiltrædelse pr. 1. oktober 2022 eller snarest derefter. Stillingen besættes på kontraktvilkår i henhold til Aftale for chefer. Lønniveauet er ca. 1 mio. kr. årligt, inkl. kontrakttillæg, ekskl. pensionsbidrag. Du er velkommen til at kontakte koncerndirektør Dorthe Crüger på 2134 5526 eller partner Eva Zeuthen Bentsen, Zeuthen Storm på 2086 0325 for en fortrolig drøftelse. Ansøgningsfristen er søndag den 28. august 2022. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Samtaleforløb er planlagt til 6. september med opfølgende samtaler den 14. september. Der vil indgå testforløb som en del af processen. Fakta; Jobtype Direktør Arbejdssted Steno Diabetes Center Copenhagen Arbejdstid 37 timer pr. uge Jobnummer 242504 Ansøgningsfrist 28-08-2022 Kontakt os Dorthe Crüger Koncerndirektør Phone 21345526
Det handler om liv
Det handler om liv. Om at bringe liv til verden og skabe livskvalitet. Om at redde liv og forbedre liv.

I Region Hovedstaden træder du ind i en verden af muligheder og mangfoldighed med plads til dine ambitioner.

Du bliver en del af noget større – et stærkt fagligt miljø, hvor vi har fingeren på pulsen og gør hinanden bedre. Du får et arbejde, der giver mening, fordi det handler om liv.

Vil du være med til at gøre en forskel?

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00