­Region Hovedstaden søger s­trategisk og processtærk sekretariatschef til Danmarks største offentlige IT-virksomhed
Vil du være med til at styrke en proaktiv velfærdsdagsorden, hvor ny teknologi og digitalisering er centrum for Region Hovedstadens sundhedsudvikling? Kan du have mange bolde i luften og sætte retning for medarbejdere, der dagligt opererer i krydsfeltet mellem direktion, en stor IT-organisation og god offentlig forvaltning? Så kom og vær vores nye leder for sekretariatet i CIMT!

Dine ledelsesmæssige opgaver vil være udfordrende og varierende. Du vil få det ledelsesmæssige ansvar for, at sekretariatets opgaver løses på et højt fagligt niveau og i stærke samarbejder på tværs af stabsfunktioner og resten af organisationen. Du får mulighed for at arbejde tæt op af vores direktion og får en stor samarbejds- og kontaktflade i regionen. Du vil i en vigtig holddisciplin være med til at sætte strategisk retning og understøtte organisationen i at skabe konkrete resultater for regionen. Der er desuden gode muligheder for at du vil kunne udvikle dig yderligere som leder. Du skal ledelsesmæssigt understøtte følgende områder:
 • Personaleledelse og udvikling af ca. 15 dygtige og dedikerede medarbejdere
 • Sekretariatsbetjening og rådgivning af CIMTs direktion
 • Sekretariatsbetjening af regionens deltagelse i tværregionale og fællesoffentlige fora
 • Ansvar for arbejdsmiljøorganisationen, samarbejdsudvalg og den interne HR-funktion
 • Klassiske forvaltningsopgaver, herunder beslutningsgrundlag til politisk niveau, politikerspørgsmål og aktindsigter
 • Deltagelse i og bidrag til sekretariatschefkredsen i Region Hovedstaden
 • I samarbejde med stabschef og andre ledere sikre synergi, transparens og samarbejde på tværs af organisationen
Hvem er vi? Sekretariatet er en del af enheden Stab, som ledes af stabschefen og består af i alt ca. 20 medarbejdere. Som sekretariatschef vil du få personaleansvar for ca. 15 medarbejdere. Blandt medarbejderne er desuden et par teamkoordinatorer, som understøtter opgavefordeling, faglig koordinering og sparring om opgaver med øvrige medarbejdere. Vi er seriøse og ambitiøse, men har samtidig en uformel omgangstone og har tillid til hinanden. Hverdagen er præget af at vi har et stærkt fællesskab, højt humør og vi sætter pris på god stemning og godt kollegaskab - også når vi har travlt. Hvem er du? Du får mulighed for at udfolde en værdiskabende, tydelig og tillidsfuld ledelsesstil. Du har evne og interesse for ledelse. Både personaleledelse og strategisk ledelse er i centrum hos os. Og i dig søger vi én der både kan lede nedad til medarbejdere og opad til stabschefen og direktionen. CIMT er en kompleks IT-organisation med mange fagligheder og fagområder, og derfor er det en fordel, at du har et strategisk blik og en grundlæggende politisk forståelse at navigere ud fra. Samtidig skal du kunne træffe beslutninger og afsøge dit mandat i transparens og som del af et hold. Processerne i CIMT skal matche kravene i en uforudsigelig og omskiftelig hverdag, hvor arbejds- og tidspres til tider er stort. Her er der brug for en stærk processtyring, godt gå-på-mod og gerne lignende sekretariatserfaring fra tidligere. Du har gode formidlings- og kommunikationsevner, og blik for, hvordan det gode beslutningsgrundlag ser ud. Samtidig har du en grundlæggende forståelse for de forvaltningsmæssige rammer, som en offentlig organisation opererer i. Din faglige ballast Du har en relevant videregående uddannelse og et bredt kendskab til de opgaver, der ligger i en sekretariatsfunktion. Erfaring fra større offentlige organisationer (evt. et ministerie, styrelse e.l.) er en fordel. CIMT - din nye arbejdsplads Som Danmarks største offentlige sundhedsteknologiske virksomhed med et årligt budget på 1,8 mia. kr. og ca. 1.100 medarbejdere repræsenterer og hylder vi en stor mangfoldighed. Vores mission er at være hospitalernes partner. CIMT udvikler sundhedsteknologiske løsninger i samspil med Region Hovedstadens hospitaler, virksomheder og centre, og skaber grundlaget for et velfungerende sundhedsvæsen med effektiv sundhedsteknologi til gavn for patienterne. For os handler digitalisering derfor om liv! Se vores præsentationsvideo og bliv klogere på, hvem vi er i CIMT, hvad vi brænder for, og hvilke resultater vi skaber for regionens hospitaler og patienter. Ansættelsesvilkår Arbejdsstedet er Borgervænget 7, 2100 København Ø. Der er mulighed for at arbejde hjemmefra. Løn- og ansættelsesforhold fastsættes i henhold til "Aftale for Chefer" indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og DJØF, IDA samt HK. Lønniveauet forhandles på basis af relevante individuelle kvalifikationer. Vil du vide mere? Så tøv ikke med at kontakte enhedschef for Økonomi og konstitueret stabschef Charlotte Clifford på tlf.: 53801385 / charlotte.hougaard.clifford@regionh.dk eller teamkoordinator Berit Reimar på tlf.: 24638082 / berit.reimar@regionh.dk Ansøgningsfrist Ansøgningsfristen er 17. august 2022. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Vi forventer at afholde samtaler i uge 34. I forbindelse med anden samtaler kan der blive anvendt test/opgave. Vi glæder os til at høre fra dig.
  Det handler om liv
  Om at redde liv og forbedre liv. I Region Hovedstadens koncerncentre træder du ind i en verden af muligheder, indflydelse og mangfoldighed med plads til dine ambitioner. I den samlede administration bliver du en del af noget større – et stærkt fagligt miljø, hvor vi har fingeren på pulsen og gør hinanden bedre.

  Vi udvikler livet i regionen. Vores arbejde med rammer og fokus møder patienterne, når de er på regionens hospitaler. Vi understøtter medarbejderne i deres arbejde med patienter og forskning. Og vi arbejder sammen for at skabe grønne løsninger, flere arbejdspladser og en bedre region at arbejde og bo i.

  Du får et arbejde, der giver mening, fordi det handler om liv.

  Vil du være med til at gøre en forskel?

  Fakta
  *Koncerncentrene består af syv centre og et sekretariat
  *Vi arbejder med sundhed, it, HR, økonomi, kommunikation, ejendomme og regional udvikling
  *Vi servicerer det politiske niveau og hjælper med at omdanne beslutninger til handlinger
  *Vi er ca. 3.100 medarbejdere
  *Vi arbejder ud fra værdierne tillid, åbenhed, helhedssyn og professionalisme.

  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen