Sekretariatschef til Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune
Vil du være med til at gøre en forskel for Danmarks fremtid? Har du erfaring med at understøtte bestyrelse og topledelse i en politisk styret organisation? Er du stærk i processer og opfølgning? Og er du er klar til at stå i spidsen for et ledelsessekretariat med 28 ansatte, der skal opleve god og nærværende personaleledelse? Så er du måske vores kommende sekretariatschef i Danmarks største forvaltning, hvor vi har ansvaret for godt 100.000 børn og unge.

Søg dette job
Som chef for Ledelsessekretariatet i Børne- og Ungdomsforvaltningen får du et stort ansvar for at understøtte det politiske niveau i tæt samarbejde med direktionen. Du skal sikre, at processer omkring borgmester og direktion fungerer, og at kvaliteten er i top - og du skal understøtte direktionens ledelse af organisationen og sikre fremdrift i større indsatser og forandringer. Med stillingen følger et stort ledelsesmæssigt ansvar for at understøtte politiske beslutninger til gavn for kommunens børn og unge og til at lede udviklingen af et ledelsessekretariat, der har ansvaret for
 • politisk betjening af Børne- og Ungdomsudvalget
 • borgmester- og direktionsbetjening
 • forvaltningens presseenhed, der varetager eksterne presserelationer samt kommunikationsenheden, der tager sig af den interne kommunikation
Du vil referere til forvaltningens administrerende direktør og have arbejdsplads på Københavns Rådhus. Erfaren leder med samarbejdsevner, beslutningskraft og gedigen politisk tæft Som sekretariatschef er det centralt at understøtte det gode samarbejde med politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget, med forvaltningens borgmester og direktion og at skabe den bedst mulige sammenhæng mellem politiske beslutninger og praksis. Det er sekretariatschefens ansvar at sikre driften og udviklingen af sekretariatet, herunder at lede forberedelsen og gennemførelsen af udvalgsmøder, direktionsmøder og øvrige chef- og ledelsesmøder samt at sikre en effektiv opfølgning. Sekretariatschefen har endvidere ansvaret for håndteringen af presse- samt kommunikationsopgaver for både borgmester og forvaltning. Her er et opmærksomhedspunkt at sikre ledelseskommunikation og de gode histor* ier - og fortælle om alt det, der lykkes ift. dannelses- og uddannelsesrejsen for de københavnske børn og unge. Det er essentielt, at sekretariatschefen kan etablere og fastholde gode samarbejdsrelationer med de øvrige dele af forvaltningen, der ikke er placeret på rådhuset. Ligeledes spiller chefen og sekretariatet en nøglerolle i samarbejdet med kommunens øvrige forvaltninger. Vi vil lægge vægt på, at du
 • har erfaring med ledelse i en offentlig organisation tæt på det politiske niveau og har politisk tæft
 • har gode kommunikationsevner, både skriftligt og mundtligt - og har blik for, hvordan forandringer understøttes gennem tydelig ledelseskommunikation
 • har personlig gennemslagskraft og naturlig autoritet
 • er proaktiv og vedholdende i dit samarbejde med en kompleks organisation
 • er systematisk og grundig i forhold til at sikre opfølgning og eksekvering
 • er god til at skabe en tillidsfuld, konstruktiv dialog med medarbejdere og chefer på tværs af forvaltningen
 • kan lede, motivere og være retningsgivende for sekretariatets medarbejdere
Som sekretariatschef vil du indgå i et tæt kollegialt fællesskab med tre andre chefer, der sammen med sekretariatschefen udgør ledelsen af Center for Politik og HR, og i et kollegialt fællesskab med forvaltningens øvrige stærke og velfungerende chefgruppe. Du kan med fordel læse nedenstående om Børne- og Ungdomsforvaltningens organisering og primære fokusområder og tage udgangspunkt heri, når du adresserer opgaven som sekretariatschef i din ansøgning Ansættelsesvilkår Stillingen besættes på overenskomstvilkår. Vi tilbyder en årsløn på 890.000 kr. ekskl. pension. Forventet tiltrædelse den 1. august 2022. Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at ringe til administrerende direktør Tobias Børner Stax på 2147 6696. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden senest søndag den 29. maj 2022. Vi forventer af afholde ansættelsessamtaler i ugerne 22 og 24.
  Søg dette job
  Om Børne- og Ungdomsforvaltningen
  Børne- og Ungdomsforvaltningen har godt 18.000 medarbejdere og der bruges på at danne og uddanne over 80.000 brugere. Forvaltningen har ansvar for kommunens aktiviteter for børn og unge fra 0-18 år, herunder folkeskoler, dagtilbud, specialinstitutioner, fritidsinstitutioner, fritidscentre, sundhedspleje, tandpleje m.v.

  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen