Vicedirektør - Ledelse i hjertet af velfærdsstaten
Den Sociale Virksomheds kerneopgave er at skabe rammerne for, at børn, unge og voksne med handicap, psykisk sygdom og/eller sociale problemer oplever høj livskvalitet og får mulighed for at udvikle sig og leve et så selvstændigt liv som muligt. Det er den opgave og de mennesker, vi brænder for.

Som vicedirektør får du muligheden for at være med til at nytænke velfærd i Den Sociale Virksomhed, og derved skabe mærkbare resultater og forbedringer inden for et område, der har betydning for mange mennesker. Samtidig tilbydes du et stort og konstruktivt ledelsesrum. Du vil blive mødt med tillid og opbakning til at tænke nyt, udvikle og virkeliggøre, både i forhold til tilbuddenes ydelser, men også i ledelsesrummet, i vores organisering, i det tværgående samarbejde og i forhold til din egen, personlige udvikling. Vi har et generøst og rummeligt kollegaskab, en ordentlig og varm tone, og vi er aldrig i tvivl om, hvem vi er her for. Du vil - sammen med direktøren - indgå i direktionen, der har det samlede ledelsesansvar for Den Sociale Virksomhed. Du vil få selvstændigt ledelsesansvar for medarbejderne i Kvalitet og Indsatser samt for et nærmere aftalt antal tilbudsledere. Den Sociale Virksomhed leverer ydelser i den aftalte kvalitet og i al væsentlighed inden for de økonomiske rammer. Kerneopgaverne løses af dedikerede og kompetente ledere og medarbejdere, der aktivt bidrager til udvikling og drift af tilbuddene på tværs af organisationen. Medarbejdertrivslen, ledertrivslen og den sociale kapital er god, og ledelseskulturen er præget af stor frihed under ansvar, gensidig generøsitet og samarbejde om den fælles kerneopgave. Der er således et godt udgangspunkt for den kommende vicedirektør. Det er naturligvis ikke det samme som, at der ikke er opgaver og udfordringer, der skal håndteres:
  • Kontinuerligt samarbejde med de kommunale aftagere af Den Sociale Virksomheds ydelser - kvaliteten skal være både høj og matche forventningerne, forhandlingerne skal være konstruktive for begge parter, og det konkrete samarbejde skal være tæt og tillidsfuldt. Dette gælder ikke mindst i en tid, hvor den kommunale økonomi er under pres.
  • Virksomheden har i 2022 arbejdet med at justere og robustgøre sin organisation for at effektivisere opgaveløsningen, sikre tidligere identifikation af udfordringer, styrke samarbejdet med kommunerne, styrke brugen af it og innovative løsninger. Dette arbejde pågår stadig.
  • Den Sociale Virksomhed har en stor og decentral organisation, hvor distanceledelse fylder ekstraordinært - en central udfordring er her at sikre konsistens og tydelighed på tværs af organisationsniveau og -skel.
Du vil indgå i en lang række samarbejder med stor vigtighed for Den Sociale Virksomhed og dens målgruppe - opad til direktøren og det politiske niveau, indad i fællesadministration og Den Sociale Virksomheds 19 tilbud og udad til målgruppen og deres pårørende, det kommunale, regionale og statslige landskab. Du vil på mange forskellige parametre kunne gøre en forskel; ikke kun på økonomi, administration og drift - men på liv. Stillingen kan næppe være mere attraktiv for dig, der drives af at gøre en forskel på det sociale område og som har ambitioner for både borgerne, organisationen - og dig selv. Den Sociale Virksomhed har ansvaret for at drive og udvikle 19 tilbud, som omfatter bo-, dag- og rehabiliteringstilbud, herberger og krisecentre, specialskole, kommunikationscenter samt sikrede afdelinger for unge. Vi løser den specialiserede sociale opgave for og i tæt samarbejde med kommunerne. Kerneopgaven varetages med høj faglig kvalitet og fokus på løbende udvikling. Den Sociale Virksomhed har med ca. 1600 medarbejdere og 19 tilbud de organisatoriske muskler til både at løfte og videreudvikle opgaven til gavn for vores målgruppe. Du er en attraktiv kandidat til stillingen, hvis du er en erfaren leder på mindst chefniveau, der kan lede og motivere gennem ledere og har indgående indsigt i og erfaring fra det specialiserede socialområde eller beslægtede områder. Vi efterspørger en vicedirektør, der hviler i sin ledelsesidentitet, og som er modig, mærkbar og transparent. En ukompliceret vicedirektør, der både kan give plads og invitere ind, der er generøs i sin ledelse, men som også kan agere tydeligt og zoome ind efter behov. Samtidig efterspørges en chef, der motiveres af at kunne og ville gøre en forskel for Den Sociale Virksomhed, dens målgruppe og pårørende i en årrække. Du kan læse mere om stillingen, dens muligheder og udfordringer, og ansættelsesproceduren i det uddybende notat. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Mercuri Urval; Thomas Gajhede på telefon 2084 1030. Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt, og Den Sociale Virksomhed bliver ikke orienteret uden forudgående aftale herom. I øvrigt kan der med henblik på yderligere information rettes henvendelse til direktør Søren Bech, Den Sociale Virksomhed, på telefon 2966 7312. Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk (referencenummer: DK-09555). Ansøgningsfristen udløber den 29. november 2022, kl. 10.00.
Om virksomheden
Læs mere om Den Sociale Virksomhed på www.densocialevirksomhed.dk

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00