Krag: For at hjælpe voldsudsatte skal vi styrke den ambulante behandling