Benny Engelbrecht (S) spørger finansministeren, Kristian Jensen, om ministeren vil oplyse de beløb, der spørges til i L 241 - spørgsmål 60 vedr. råderummet