Krag: Et specifikt antal underretninger er umiddelbart ikke et meningsfuldt mål i sig selv