Dybvad: Det er som udgangspunkt ikke en kommunal opgave at erhverve fast ejendom