Rosenkrantz-Theil: Sygefraværet på FGU-institutionerne var 0,1 dag højere end på VUC-institutionerne