Krag: Beregningerne til regeringens forslag om nyt udligningssystem tager udgangspunkt i kommunernes udmeldinger