Krag: Ingen sager er blevet annulleret ved omlægningen til Familieretshuset