S: Kræver nedskæring i kommunale redningsberedskaber nye intiativer for at sikre borgernes tryghed?