Sundheds- og Ældreudvalget spørger sundheds- og ældreministeren, Magnus Heunicke, hvor stor et beløb de enkelte kommuner og regioner har afsat ekstra på ældreområdet i 2020 til at dække den demografiske udvikling