Troels Lund Poulsen (V) spørger finansministeren, Nicolai Wammen, om en skematisk opgørelse over, hvor mange penge regeringen regner med at spare på konsulenter i det offentlige i 2020, og hvor stort et provenu stigningerne i skatter og afgifter beløber sig til