Krag: Alle plejefamilier skal modtage den fornødne efteruddannelse, og kommunerne skal afholde udgifterne hertil