V: Hvordan vil ministeren sikre, at socialt udsatte ældre får en værdig alderdom?