Mogensen: Kulturinstitutionerne er nu en del af de generelle hjælpepakker