Krag: Kvindekrisecentrene foreslår en etablering af nødpladser til voldsudsatte kvinder og børn i de større byer