Nyeste spørgsmål

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

V spørger til forbedring af Psykolognævnets tilsyn

SPØRGSMÅL:

PSYKOLOGNÆVN: Anni Matthiesen (V) spørger social- og indenrigsministeren, hvorvidt ministeren vil tage initiativer til at forbedre Psykolognævnets tilsyn, mens undersøgelsen af indførelsen af en sundhedsfaglig autorisationsordning for psykologer er i gang.

ALT: Fastspænder kommuner ældre demente?

SPØRGSMÅL:

DEMENS: Susanne Zimmer (ALT) spørger sundheds- og ældreministeren, om det fortsat skal være være muligt for kommuner at fastspænde ældre demente.

ALT spørger til pladsmangel på krisecentre

SPØRGSMÅL:

KRISECENTRE: Sikandar Siddique (ALT) spørger social- og indenrigsministeren, om servicelovens formål bliver opfyldt, når der er pladsmangel på landets krisecentre.