Nyeste spørgsmål

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

R spørger til udbredelse af seniorbofællesskaber

SPØRGSMÅL:

SENIORBOFÆLLESSKAB: Nils Sjøberg (R) spørger boligministeren, om der er behov for kampagner og materialer til at udbrede kendskabet til mulighederne for etablering af seniorbofællesskaber.

V spørger til musikskolernes kompensation i hjælpepakkerne

SPØRGSMÅL:

CORONA: Torsten Schack Pedersen (V) spørger kulturministeren, om hun mener, at kommunerne ikke har pligt til at tilbagebetale elevbetalingen på kommunernes musikskoler, og i så fald hvilken konsekvens det har for musik- og kulturskolernes mulighed for at søge kompensation i hjælpepakkerne.

V spørger til forbedring af Psykolognævnets tilsyn

SPØRGSMÅL:

PSYKOLOGNÆVN: Anni Matthiesen (V) spørger social- og indenrigsministeren, hvorvidt ministeren vil tage initiativer til at forbedre Psykolognævnets tilsyn, mens undersøgelsen af indførelsen af en sundhedsfaglig autorisationsordning for psykologer er i gang.