Nyeste spørgsmål

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

DF spørger til sagsbehandling og afgørelser i Ankestyrelsen

SPØRGSMÅL:

ANKESTYRELSEN: Karina Adsbøl (DF) spørger social- og indenrigsministeren, hvordan sagsbehandlingstiden i Ankestyrelsen afgøres, og om det samme journaliseringsnummer i den samme sag bliver benyttet gennem flere år. 

EL spørger til antal krisecenterpladser i de fem regioner

SPØRGSMÅL:

KRISECENTRE: Pernille Skipper (EL) spørger social- og indenrigsministeren, om hun vil opgøre, hvor mange krisecenterpladser der er pr. 100.000 indbygger i henholdsvis Københavns Kommune og de fem regioner.