Nyeste spørgsmål

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

V spørger til pladsmangel på kvindekrisecentrene

SPØRGSMÅL:

PLADSMANGEL: Anni Matthiesen (V) spørger social- og indenrigsminister Astrid Krag, om ministeren vil oversende planen for pladsmangel, som kvindekrisecentrene har sendt til ministeriet.

R spørger til ændring af grundlovsceremonier af hensyn til smittespredning

SPØRGSMÅL:

HÅNDTRYK: Andreas Steenberg (R) spørger udlændinge- og integrationsministeren, om han vil overveje at ændre bekendtgørelsen om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier, så de af hensyn til forebyggelse af smittespredning kan give dispensation til at give hånd.

LA: Hvor mange kommuner samarbejder med rådgivningstilbuddet Headspace?

SPØRGSMÅL:

PSYKISK SÅRBARHED: Alex Vanopslagh (LA) spørger social- og indenrigsministeren, hvilke kommuner der samarbejder med organisationen "Headspace", der rådgiver sårbare unge, og som også har søgt om midler fra Socialstyrelsens initiativ "Udvikling af forebyggende kommunale tilbud til psykisk sårbare unge".