Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Lilleholt vil lovliggøre ulovlige kommunale solcelleanlæg

SVAR:

Energi-, forsynings- og klimaministeren svarer Rasmus Nordqvist (ALT), at han vil have gjort de ulovlige kommunale solcelleanlæg lovlige. Ministeren oplyser, at en fjernelse af kravet om selskabsmæssig udskillelse skønnes at kunne medføre et mindreprovenu for staten på omtrent 2,8 milliarder kroner frem til 2035.

Løhde vil undersøge bonusser i kommuner og regioner

SVAR:

Innovationsministeren svarer Peter Skaarup (DF), at det er op til den enkelte ledelse at skrue resultatløn sammen. Ministeren vil henvende sig til KL og Danske Regioner for at få undersøgt, hvordan resultatløn bruges her.

Troels Lund: Det koster Socialdemokratiets forslag om fuldtidsaktivering

SVAR:

Beskæftigelsesministeren har på forespørgsel fra udvalget beregnet, hvad Socialdemokratiets forslag om fuldtidsaktivering i udspillet "Retfærdig og realistisk - et udlændingeudspil, der samler Danmark" koster. Ministeren anslår, at forslaget vil koste i omegnen af halvanden milliard kroner per år.

Løhde: En forøgelse af den offentlige lønsum med én procent koster mere end 3 milliarder kroner

SVAR:

Innovationsministeren svarer Finn Sørensen (EL), at en forøgelse af den offentlige lønsum med 1 pct. i nationalregnskabet svarer til en umiddelbar udgiftsstigning på ca. 3¼ mia. kr. Når der regnes efter indkomstskat og anden tilbageløb, svarer virkningen på den strukturelle saldo til omtrent halvdelen. Det er op til den enkelte kommune at foretage den udgiftspolitiske prioritering. 

Ammitzbøll-Bille redegør for rejseregler

SVAR:

Økonomi- og indenrigsministeren redegør over for Kirsten Normann Andersen (SF) for gældende rejseregler for politikere og ansatte i staten, kommunerne, regionerne.