Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Heunicke: Mange ældre er glade for klippekortsordningerne

SVAR:

KLIPPEKORT: Sundheds- og ældreministeren svarer Karina Adsbøl (DF), at det er vigtigt, at den enkelte kommune har mulighed for at tilpasse sine tilbud til de lokale behov. Mange ældre har været og er glade for klippekortsordningerne. 

Heunicke: Vi bakker op om det frie valg på hjemmehjælpsområdet

SVAR:

LEVERANDØR: Sundheds- og ældreministeren svarer Karina Adsbøl (DF), kommunerne skal sørge for, at modtagere af personlig pleje og praktisk hjælp kan vælge mellem to eller flere leverandører. Ansvaret for tildeling af hjemmesygepleje er hos kommunalbestyrelsen og kan ikke overdrages til private leverandører.