Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Kristian Jensen oplyser om akademikere i kommuner

SVAR:

Finansministeren oplyser til udvalget, hvor mange akademikere, der er ansat i kommunerne. Akademikere, der er ansat i stillinger, der ikke forudsætter en akademisk uddannelse, fremgår ikke af opgørelsen, selvom eksempelvis chefer kan forventes at besidde en sådan uddannelse.

Ellen Trane: Kommuner er udfordret på rekruttering til misbrugsområdet

SVAR:

Sundhedsministeren svarer Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), at kommunernes misbrugsbehandling varierer i kvalitet og intensitet, hvilket bl.a. skyldes rekrutteringsvanskeligheder. Regionerne råder over kompetent personale, som man kan trække på i misbrugsbehandlingen. Det er baggrunden for regeringens aftale med Danske Regioner, hvor det fremgår, at misbrugsbehandlingen af mennesker med psykiske lidelser samles hos regionerne.

Mercado: Stor værdi i kommunalt samarbejder med private

SVAR:

Børne- og socialministeren svarer Orla Hav (S), at ministeren ser en stor værdi i kommunalt samarbejder med private. Sørger vi for at stille de rigtige krav, kan private spille en positiv rolle i udviklingen af offentlige indsatser, så vi skaber mest muligt værdi for borgerne.

Løhde: Kommuner bliver inddraget i arbejdet med cybersikkerhed

SVAR:

Innovationsministeren svarer Holger K. Nielsen (SF), at kommunerne bliver inddraget i arbejdet med den nationale cybersikkerhedsstrategi på de områder, hvor de løser opgaver. Stat, kommuner og regioner samarbejder i forvejen om at styrke informationssikkerhedsarbejdet yderligere på tværs af den offentlige sektor.