Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Pape: Et kommunalt udvalg kan beslutte fjernelse fra hjemmet

SVAR:

UDVALG: Justitsministeren svarer Lotte Rod (R), at et kommunalt udvalg kan træffe afgørelse i sager om tvangsmæssig anbringelse udenfor hjemmet, hvis medlemmerne, der er valgt af kommunalbestyrelsen, udgør et flertal sammen med en pædagogisk-psykologisk sagkyndig.

Hjort: 42 kommuner har ansat en veterankoordinator

SVAR:

VETERANER: Forsvarsministeren svarer Bjarne Laustsen (S), at 35 kommuner har ansat eller udpeget en veterankoordinator, og at yderligere syv kommuner har udpeget en medarbejder med tilsvarende funktion.