Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Ole Birk har ikke kendskab til kommunale søgsmål grundet nedrivning

SVAR:

Transport-, bygnings- og boligministeren svarer Udvalget for Landdistrikter og Øer, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ikke har kendskab til kommuner, der har anlagt søgsmål mod en ejer for at få vedkommendes ejendom enten istandsat eller nedrevet.