Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Rosenkrantz-Theil: Forskningsfeltet om talblindhed er umodent

SVAR:

TALBLIND: Børne- og undervisningsministeren svarer Anni Matthiesen (V), at der ikke foreligger en national test, der kan diagnosticere talblindhed. Årsagen er, at forskningsfeltet på området er umodent, og at der ikke eksisterer en bred konsensus om defintion og testmetoder. Der er derfor behov for yderligere viden om emnet. 

Heunicke: Der bør udarbejdes individuelle mundplejeplaner i den kommunale omsorgstandpleje

SVAR:

TANDSUNDHED: Sundheds- og ældreministeren svarer Liselott Blixt (DF), at Sundhedsstyrelsen blandt andet anbefaler, at der udarbejdes individuelle mundplejeplaner i den kommunale omsorgstandpleje. Personale og omsorgstandplejen bør implementere den individuelle mundplejeplan for alle borgere med vurderet behov for hjælp til tand- og mundpleje.

Krag: Hvis en kommune er driftsherre for et botilbud, er kommunen ansvarlig for stedet

SVAR:

VEDLIGEHOLDELSE: Social- og indenrigsministeren svarer Karina Adsbøl (DF), at kommunerne har pligt til at sørge for, at der er tilbud og pladser til borgerne. Hvis en kommune er driftsherre for et botilbud, er kommunen selv ansvarlig for, at stedet har den fornødne kvalitet og opfylder kravene om at være godkendt. 

Astrid Krag: Vi skal se på, om kommunerne har de rigtige redskaber

SVAR:

HJEMLØSHED: Social- og indenrigsministeren svarer Liselott Blixt (DF), at hjemløshed blandt unge er et stigende problem. Kommunerne skal afhjælpe og forebygge hjemløshed, men ministeren vil sammen med boligministeren undersøge, om kommunerne har de rette redskaber til at håndtere udfordringerne.