Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Heunicke: Vi opfordrer kommunerne til at påbegynde overvejelser om, hvordan de vil sikre genetablering af hjælp til ældre

SVAR:

CORONA: Sundheds- og ældreministeren svarer Karina Adsbøl (DF), at aftalen mellem Folketingets partier om initiativer målrettet svækkede ældre i forbindelse med covid-19 udmøntes til Sundheds- og Ældreministeriet, Kulturministeriet og kommunerne på aktstykker. Kommunerne opfordres til at overveje, hvordan man lokalt vil sikre genetablering af den nødvendige hjælp til de ældre, som midlertidigt har måtte leve uden eller med kun begrænset hjælp.

Krag: Fra 16. maj skal møder om anbringelser af børn igen afvikles ved fysisk fremmøde

SVAR:

CORONA: Social- og indenrigsministeren svarer Hans Andersen (V), at det hidtil har været muligt for Ankestyrelsen at afholde møder om anbringelser af børn over video eller telefon grundet den ekstraordinære situation, som covid-19 har medført. Fra 16. maj skal disse møder igen afvikles ved fysisk fremmøde, og det er ikke længere tilladt at afholde møderne som video- eller telefonmøde.

Krag: Borgerservicecentrene er flere steder lukkede, men de tager hensyn til borgere med akut behov for fremmøde

SVAR:

CORONA: Social- og indenrigsministeren svarer Torsten Schack Pedersen (V), at kommunerne har skullet tage stilling til, hvilke funktioner der fortsat kan varetages i borgerservicecentre, og hvilke der skal foretages på andre måder. Kommunerne bør dog kunne give borgerne mulighed for et fysisk møde i særlige tilfælde, eksempelvis ved et akut behov for et nyt pas. 

Krag: Vi anvender 10 mio. kr. fra puljen til at støtte mennesker med et synshandicap i lyset af covid-19

SVAR:

PULJE: Social- og indenrigsministeren svarer Karina Adsbøl (DF), at der er bred enighed om at omprioritere 10 millioner kroner fra puljen Forsøg med ledsageordning for ældre synshandicappede. De 10 millioner kroner bliver i stedet tilbudt til særlig støttte til mennesker med et synshandicap i lyset af covid-19. Der er cirka 70 millioner kroner i 2019-2022 tilbage i puljen. 

Mogensen: Kulturinstitutionerne er nu en del af de generelle hjælpepakker

SVAR:

CORONA: Kulturministeren svarer Peter Juel-Jensen (V), at kulturinstitutionerne nu er en del af de generelle hjælpepakker, og at det for 900 kulturinstitutioner nu er muligt at fremrykke udbetaling af driftstilskud. Desuden er der indgået en række ekstraordinære tiltag, der skal hjælpe kulturområdet.