Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Dybvad: Boligstøttereglerne tilgodeser så vidt muligt ældre par, der grundet sygdom ikke længere kan bo under samme tag

SVAR:

PLEJEHJEM: Boligministeren svarer Karina Adsbøl (DF), at et pensionistpar kan søge om boligstøtte til hver deres bolig, hvis den ene part flytter i en ældrebolig. Begges formue vil indgå i boligstøtteberegningerne, og der skal derfor være tale om relativt store formuer, før det har stor betydning for beregningen af boligstøtte. Derfor tilgodeser reglerne så vidt muligt pensionistpar, der ikke længere kan bo i samme bolig. 

Krag: For at blive godkendt som plejefamilie skal man blandt andet gennemføre et kursus på fire dage

SVAR:

ANBRAGTE BØRN: Social- og indenrigsministeren svarer Pernille Skipper (EL), at alle plejefamilier skal godkendes af socialtilsynet, hvilket gives på baggrund af undersøgelse af forskellige forhold i familien, eksempelvis inden for uddannelse og beskæftigelse, sundhed og trivsel eller selvstændighed og relationer. Desuden er det en forudsætning for godkendelse, at alle plejefamilier gennemfører et kursus i at være plejefamilie.