Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Krag: Vi vil undersøge kommunernes brug af seler over for borgere med demens

SVAR:

DEMENS: Social- og indenrigsministeren svarer Susanne Zimmer (ALT), at eftersom flere kommuner ikke følger reglerne for anvendelse af stofseler, har ministeriet igangsat en undersøgelse af kommunernes brug af stofseler over for borgere med demens. Der vil blive indhentet erfaringer fra de kommuner, der har afskaffet stofseler.

Krag: For at hjælpe voldsudsatte skal vi styrke den ambulante behandling

SVAR:

KRISECENTRE: Social- og indenrigsministeren svarer Sikandar Siddique (ALT), at regeringen i sit forslag til finansloven 2020 har foreslået at styrke den ambulante behandling for voldsudsatte, så voldsudsatte kan få hjælp uden at de nødvendigvis behøver at tage ophold på et krisecenter.

Astrid Krag: Vi skal se på, om kommunerne har de rigtige redskaber

SVAR:

HJEMLØSHED: Social- og indenrigsministeren svarer Liselott Blixt (DF), at hjemløshed blandt unge er et stigende problem. Kommunerne skal afhjælpe og forebygge hjemløshed, men ministeren vil sammen med boligministeren undersøge, om kommunerne har de rette redskaber til at håndtere udfordringerne. 

Mercado: Stor værdi i kommunalt samarbejder med private

SVAR:

Børne- og socialministeren svarer Orla Hav (S), at ministeren ser en stor værdi i kommunalt samarbejder med private. Sørger vi for at stille de rigtige krav, kan private spille en positiv rolle i udviklingen af offentlige indsatser, så vi skaber mest muligt værdi for borgerne.

Løhde: Kommuner bliver inddraget i arbejdet med cybersikkerhed

SVAR:

Innovationsministeren svarer Holger K. Nielsen (SF), at kommunerne bliver inddraget i arbejdet med den nationale cybersikkerhedsstrategi på de områder, hvor de løser opgaver. Stat, kommuner og regioner samarbejder i forvejen om at styrke informationssikkerhedsarbejdet yderligere på tværs af den offentlige sektor.