Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Mogensen: Nej, kommunerne er ikke forpligtet til at tilbagebetale forældrebetaling til musikskoler

SVAR:

CORONA: Kulturministeren svarer Torsten Schack Pedersen (V), at der ikke er regler, der forpligter kommuner til at tilbagebetale forældrebetaling til musikskoler i en situation som covid-19. Mogensen har bedt KL opfordre kommunerne til at understøtte musikskolerne i krisen. Tilbagebetaling af elevbetaling har dog ikke betydning for musikskolernes mulighed for at søge kompensation i hjælpepakker.

Krag: Borgerservicecentrene er flere steder lukkede, men de tager hensyn til borgere med akut behov for fremmøde

SVAR:

CORONA: Social- og indenrigsministeren svarer Torsten Schack Pedersen (V), at kommunerne har skullet tage stilling til, hvilke funktioner der fortsat kan varetages i borgerservicecentre, og hvilke der skal foretages på andre måder. Kommunerne bør dog kunne give borgerne mulighed for et fysisk møde i særlige tilfælde, eksempelvis ved et akut behov for et nyt pas. 

Krag: Vi vil undersøge kommunernes brug af seler over for borgere med demens

SVAR:

DEMENS: Social- og indenrigsministeren svarer Susanne Zimmer (ALT), at eftersom flere kommuner ikke følger reglerne for anvendelse af stofseler, har ministeriet igangsat en undersøgelse af kommunernes brug af stofseler over for borgere med demens. Der vil blive indhentet erfaringer fra de kommuner, der har afskaffet stofseler.

Krag: For at hjælpe voldsudsatte skal vi styrke den ambulante behandling

SVAR:

KRISECENTRE: Social- og indenrigsministeren svarer Sikandar Siddique (ALT), at regeringen i sit forslag til finansloven 2020 har foreslået at styrke den ambulante behandling for voldsudsatte, så voldsudsatte kan få hjælp uden at de nødvendigvis behøver at tage ophold på et krisecenter.

Astrid Krag: Vi skal se på, om kommunerne har de rigtige redskaber

SVAR:

HJEMLØSHED: Social- og indenrigsministeren svarer Liselott Blixt (DF), at hjemløshed blandt unge er et stigende problem. Kommunerne skal afhjælpe og forebygge hjemløshed, men ministeren vil sammen med boligministeren undersøge, om kommunerne har de rette redskaber til at håndtere udfordringerne.