Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Krag: For at blive godkendt som plejefamilie skal man blandt andet gennemføre et kursus på fire dage

SVAR:

ANBRAGTE BØRN: Social- og indenrigsministeren svarer Pernille Skipper (EL), at alle plejefamilier skal godkendes af socialtilsynet, hvilket gives på baggrund af undersøgelse af forskellige forhold i familien, eksempelvis inden for uddannelse og beskæftigelse, sundhed og trivsel eller selvstændighed og relationer. Desuden er det en forudsætning for godkendelse, at alle plejefamilier gennemfører et kursus i at være plejefamilie. 

Dybvad: Den nye bekendtgørelse vil gøre det billigere for kommunerne at etablere skæve boliger

SVAR:

HJEMLØSHED: Boligministeren svarer Social-, Indenrigs- og Børneudvalget, at bekendtgørelsen om skæve boliger trådte i kraft 1. februar, og at den vil gøre det mere fleksibelt og billigere for kommunerne at etablere skæve boliger. Blandt andet har bekendtgørelsen en mere målrettet støtte til skæve boliger, så der også tages hensyn til geografiske forskelle.

Krag: Ingen sager er blevet annulleret ved omlægningen til Familieretshuset

SVAR:

OVERFLYTNING: Social- og indenrigsministeren svarer Mette Thiesen (NB), at Statsforvaltningens sager ved overgangen til Familieretshuset er blevet omvisiteret, og i forbindelse med det nye familieretlige system er alle sager blevet genvisiteret. Ingen sager er blevet annulleret.

Krag: Vi vil undersøge kommunernes brug af seler over for borgere med demens

SVAR:

DEMENS: Social- og indenrigsministeren svarer Susanne Zimmer (ALT), at eftersom flere kommuner ikke følger reglerne for anvendelse af stofseler, har ministeriet igangsat en undersøgelse af kommunernes brug af stofseler over for borgere med demens. Der vil blive indhentet erfaringer fra de kommuner, der har afskaffet stofseler.