Afholdt Altinget.dks 2014-konference: Forebyggelse og partnerskaber


Tid:
12. maj 2014, kl. 9:30-16:00

Pris:
2.995 kr. ekskl. moms og tilmeldingsfrist den 9. maj.
3.995 kr. ekskl. moms for ikke-abonnenter.

Sted:
Vartovs Foredragssal
Farvergade 27
1463 København K
Find vej: http://www.vartov.dk/om-vartov/find-vej-til-vartov/

Program (med forbehold for ændringer)
09:30-10:00 Indskrivning og morgenkaffe
10:00-10:05 Velkomst ved dagens konferencier, redaktør Janne Aagaard 

10:05-10:45 Et kig fra helikopteren
Morten Grønbæk, direktør for Statens Institut for Folkesundhed, formand for Vidensrådet for Forebyggelse, taler om hvor langt Danmark er nået inde.  Hvor ligger knasterne i at få forbedret både livslængde og livskvalitet? Grønbæk tager temperaturen på forebyggelsen – og fortæller også om Center for Interventionsforsknings arbejde.

10:45-11:15 Forebyggelse i pakkeform
Kvalitet i den kommunale forebyggelsesindsats – kommunernes implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Om at sikre systematik i indsatsen, arbejde med sundhed på tværs i kommunen og samarbejde med relevante eksterne parter. Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL, fortæller hvor langt de er nået.

11.15-11.35 Sådan når vi de nationale mål
Opridsning af de nationale mål og tankerne bag v. Minister for Forebyggelse og Sundhed, Nick Hækkerup, blandt andet om puljen på 120 mio. kr., der skal sætte ekstra gang i partnerskaber med frivillige og organisationer.

11:40-12:30 Frokost inkl. vand, dessert/frugt og kaffe.

12:30-13:25 Det store U-turn
Chris MacDonald har gennen både U-Turn og ”En by på skrump” været med til at motivere mennesker til motion og forebygge kroniske lidelser. Han vil fortælle om projekterne, og hvordan man kan skabe fælles retning på forebyggelsen.

13:25-14:15 Lille indsats, stor effekt
Nye projekter: ”De Legende Mennesker” om forebyggelse af faldskader og forbedring af motorik for både børn og ældre i Gentofte Kommune ved forebyggelseschef, Torben H. D. Petersen. Teamchef hos Psykiatrifondens Bjarke M. Jensen fortæller om forebyggelse og mental sundhed hos børn & unge gennem konkrete cases, hvor der har været offentligt samarbejde.

14:15-14:30 Kaffepause.

14:30-15:15 En historie om to byer
To kommuner, to måder at tænke forebyggelse på. Der er himmelvid forskel på den kommunale tilgang til forebyggelse, og her møder Esbjerg og Egedal hinanden.
Arne Nikolajsen, sundhedsdirektør i Esbjerg møder Centerchef for sundhedsområdet i Egedal, Erik Petersen, til en dyst om forebyggelse.

15:15-16:00 Debat: Forhindringer for forebyggelsen
Debat: Hvad er de største forhindringer for at forbedre sundheden? Hvor er de største knaster, og har vi brug for mere forskning eller mere handling? Vi inddrager deltagerne i salen i debatten, og i panelet sidder: Morten Grønbæk, direktør for Statens Institut for Folkesundhed og Christian Harsløf, sundhedspolitisk chef i KL, der sammen med Dansk Erhvervs sundhedschef Anette Damgaard og Hjerteforeningens sundhedschef Charlotte Kira Kimby er klar til at tage debatten. 3-5 minutters oplæg per deltager om mulighederne i partnerskabspuljen, derefter spørgsmål fra ordstyrer: sundhedsredaktør Ole Toft, Altinget.dk og fra salen.

16:00  Afrunding og tak for i dag ved Altinget.dks chefredaktør Rasmus Nielsen.

 

(med forbehold for ændringer)


Altinget.dks 2014-konference: Forebyggelse og partnerskaber

Regeringen har netop sat syv mål for forbedringer af danskernes sundhed.

Samtidig er det snart fem år siden, vi fik Forebyggelseskommissionens 51 anbefalinger, og danskernes gennemsnitslevealder er stigende, om end langt fra nogle af vores nabolande.

Partnerskaber bliver en del af løsningen for at nå forebyggelsesmålene. Men hvordan kan det gøres? Det undersøger vi på Altinget.dks store forebyggelseskonference den 12. maj i år.

De nye nationale mål ledsages af en partnerskabspulje på 120 mio. kr., der de kommende fire år skal skabe nye samarbejdsformer omkring forebyggelse mellem det kommunale, de frivillige organisationer og virksomhederne.

Hvordan skal puljen uddeles, og hvilke aktører skal inddrages i at nå de nye nationale mål? Det spørger vi ministeren for Sundhed og Forebyggelse, Nick Hækkerup, om.

Samtidig tager vi temperaturen på forebyggelsesarbejdet i kommunerne og ser på, hvordan partnerskaber rykker på folkesundheden. Kom og vær med til en dag i forebyggelsens tegn – vi har plads til 120 deltagere i den store sal på Vartov, lige ved Rådhuspladsen i København.