Afholdt Altingets konference: Køreplan 2050: Grøn omstilling i den kollektive trafik


Mens vi venter på den store roadmap til grøn omstilling, holder Altinget sin store konference om grøn omstilling og drivmidler i den kollektive transport.

For nok er det Danmarks erklærede mål at blive uafhængig af brændsler i 2050 – både af hensyn til klimaet og af hensyn til de begrænsede ressourcer, vi har til rådighed  - men vi er kommet ganske lidt ad den lange vej.  

En klimavenlig transportsektor kræver langsigtet planlægning og politiske initiativer. Omstillingen kan ske gennem en hurtig introduktion af nye teknologier og brændstoffer eller gennem reduktion af transportarbejdet og en langsommere introduktion af nye teknologier og brændstoffer.

Den danske regulering har begrænset indflydelse på, hvilke teknologier, der slår igennem i transportsektoren, da dette i højere grad påvirkes af EU-regulering og den globale efterspørgsel.

Til gengæld kan den danske regulering påvirke hvilke af de kendte teknologier, der skal indfases i den danske transportsektor og med hvilken hastighed.


Program

09.00-09.30: Kaffe og indskrivning

09.30 - 10.00: Regeringens roadmap
Transportministeriets kontorchef for erhverv og analyse, Tine Lund Jensen, fortæller om regeringens roadmap for grøn omstilling i transportsektoren, der offentliggøres i efteråret. Hun kommer ind på de faglige overvejelser og de forskellige hensyn, der er gjort for at tilgodese både klima, mobilitet og økonomi.

10.00-10.30 Grøn omstilling i vore nabolande
Konsulentfirmaet NIRAS har set på grøn omstilling af transportsektoren i blandt andet Norge, Sverige og Tyskland. Norge har indført særligt stærke incitamenter til at fremme elbilisme, mens Sverige satser på biler, der udelukkende kører på biobrændstoffer, og i Tyskland er der afsat en del penge til fremme af brint. NIRAS-projektleder Camilla K. Damgaard fortæller.

10.30 – 11.00 Økonomi er ikke alt
Trafikforsker ved Roskilde Universitet Per Homann Jespersen diskuterer kvalitet vs. økonomi og behovet for at servicere udkantsområdet på trods af effektivitetskrav.

11.10-11.30: Kaffepause 

11.30-12.00  Umove: El-busser er fremtiden for os 
Johnny B. Hansen, administrerende direktør i Umove, tidligere direktør for Arriva og el-bilfirmaet Better Place,  undrer sig over, at det er så svært for os at satse på vedvarende energi i den kollektive trafik. 

12.00-12.30 Fredericia Kommune satser på gassen
Fredericia Kommune er grøn transportkommune og har valgt at vægte miljøet fremfor den kortsigtede økonomi. Kommunens driftsleder, Bo Christiansen, fortæller om samarbejdet med Naturgas Fyn i forhold til valget af gas til Fredericias bybusser.

12.30-13.00 Køreplan for CO2-neutral busdrift
Mikkel Krogsgaard Niss fortæller, hvordan Københavns Kommune frem til 2025 vil gøre den kollektive busdrift CO2-neutral ved hjælp af offensive funktionskrav i udbud. 

13.00-14.00: Frokost

14.00- 14.30 Value for money – grøn omstilling
Trafikselskabet Movias administrerende direktør Dorthe Nøhr Pedersen holder oplæg om, hvad man kan gøre som offentlige trafikbestillere, og hvordan man sikrer værdi for pengene. Hun giver Movias bud på perspektiverne i de teknologier, der er på markedet i dag og forventes på markedet om nogle år.

14.30-15.15: Paneldebat: Hvordan skubber vi på grøn omstilling? Hvor i de forskellige led i fødekæden kan vi påvirke beslutningerne?
Ordstyrer opsummerer.
Paneldeltagere:
Per Als, kontorchef i Center for byudvikling, Københavns Kommune
Per Homann Jespersen, Roskilde Universitet
Johnny B. Hansen, direktør i Umove
Morten Pedersen, kontorchef i Energistyrelsen

15.15 Tak for i dag


Indlæg fra Energistyrelsen udgår af programmet. 


(Med forbehold for ændringer). 


Tilmeldingsfrist 20. oktober.


Altingets konference: Køreplan 2050: Grøn omstilling i den kollektive trafik

Tid og sted:
Onsdag 22. oktober fra kl. 9.00-15.15
Borups Højskole (Den store sal)
Frederiksholms Kanal 24
1220 København K

Målgruppe:
Branche- og interesseorganisationer, offentlige og private trafikselskaber, embedsmænd i de relevante statslige og regionale styrelser, samt kommunale beslutningstagere og driftschefer.

Se et udvalg af allerede tilmeldte organisationer og aktører:
Dansk Energi, Rud Pedersen, Arriva, FDM, Trafikselskabet MOVIA, PrimeTime Kommunikation, Trafikstyrelsen, Roskilde Universitet, Aarhus Kommune og VDL Bus & Coach Danmark.

Adm. direktører, afdelingschefer, seniorrådgivere, specialkonsulenter og projektkoordinatorer.

Pris:
2.995 kr. ekskl. moms for abonnenter.
3.995 kr. ekskl. moms for ikke-abonnenter.