Afholdt Altingets konference: Taxameter-ordning for ungdomsuddannelserne


Kan vi undgå frafald og dobbeltuddannelse - for slet ikke at tale om den enkelte unges nederlag - ved at omfordele støtten til ungdomsuddannelserne?

Det vil Altinget undersøge, når vi 29. september samler parter, eksperter og dem det hele handler om – de  unge selv - til en debat om det nuværende taxametersystem og rekrutteringen til ungdomsuddannelserne.

I 2015 skal 95 procent af en ungdomsårgang gennemføre mindst en ungdomsuddannelse. Det fremgår af regeringsgrundlaget – både den tidligere og den nuværende regerings. 

Her til efteråret lancerer regeringen sit bud på en ny taxamater-ordning, og Altingets store konference går i kødet på det nuværende system, får regeringens bud på det nye og analyserer, hvordan man bedst kan ændre ungdomsuddannelsernes taxameter-system.


Program  

09.00-09.30 Go’ morgen kaffe, croissanter og indskrivning 

09.30-10.00 Behovet for at ændre taxametersystemet
Kan vi løse sociale opgaver ved at omfordele taxametersystemet? Det giver Jens Jonatan Steen, analysechef hos Cevea, sit bud på, når han taler om behovet for en reform af systemet på baggrund af en CEVEA-analyse.

10.00-10.40 Derfor skal vi tænke socialt taxamater og mobilitet
Lisbeth Zornig fra Huset Zornig taler om sociale og mentale barrierer ved at tage ungdomsuddannelser med fokus på udkantsdanmark. Hun kommer med eksempler på gode løsninger baseret på en aktuel case fra Nakskov på Lolland. 

10.40-10.50 Kaffepause

10.50-11.20 Hvad flytter kvaliteten i klasseværelset?
Er det taxametersystemet, taksterne eller noget helt tredje, der påvirker kvaliteten af undervisningen på ungdomsuddannelserne? Mikkel Haarder, direktør for Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), fortæller om kvalitetsfaktorer i ungdomsuddannelserne.

11.20-12.30 Frokost

12.30-13.00 Regeringens plan for nyt taxameter-system 
Undervisningsminister Christine Antorini (S) fortæller om regeringens tanker om taxameter-ordningen. Elevernes afgangskarakterer skal danne grundlag for det sociale taxameter, som skal omfordele pengene mellem de ressourcestærke og -svage gymnasier og erhvervsskoler. Efterfølgende er der  åbent for spørgsmål fra salen.

13.00-13.30 Djævelens advokat: Taxameter ikke styringsredskab
Palle Rasmussen, professor for læring og filosofi på AAU, advarer mod at tænke taxametrene som en mekanisme til at styre de unges valg af ungdomsuddannelse; det er næppe særligt effektivt, og det kan underminere den generelle hensigt med taxametersystemer.  

13.30-13.50 Kaffepause

13.50-14.10 Vejledning er alfa og omega
Morten Ryom, formand for Erhvervsskolernes Elevorganisation, fortæller, hvorfor vejledning er afgørende for uddannelsesvalget og om, hvordan folkeskolens vejledning kan hjælpe eleverne til at ramme rigtigt første gang.

14.10- 14.50 Omveje og frafald
Kun hver tredje unge, der får en ungdomsuddannelse, har taget den lige vej fra folkeskolen. Vi betaler mange penge for dobbeltuddannelse og frafald, og samtidig oplever den unge en genstart som nederlag. Færre omveje ville kunne finansiere at flere unge får en uddannelse ved at vende nederlag til sejre for de unge og samfundet. Arbejderbevægelsens Erhvervsråds Mie Pihl og Dansk Industris erhvervsuddannelseschef Lone Folmer Berthelsen holder oplæg. 

14.50-15.05 Kaffepause 

15.05-16.00 Afslutningsdebat 
Skal der prisliste på hver enkelt elev på ungdomsuddannelsen? Overser vi andre faktorer end de rent økonomiske, når det handler om at få de unge til at vælge den rette uddannelse? Vi har inviteret de politiske ordførere, og  der er masser af plads til spørgsmål fra salen. Debattørerne er: Erhvervsuddannelsesordfører Ane Halsboe-Jørgensen (S), undervisningsordfører Peter Juel Jensen (V), gymnasieordfører Marie Krarup (DF) og uddannelsesordfører Trine Pertou Mach (SF). 

Med forbehold for ændringer. 

Tilmeldingsfrist fredag 26. september. 


Altingets konference: Taxameter-ordning for ungdomsuddannelserne

Tid og sted:

Mandag 29. september fra kl. 9.00-16.00
Vartovs foredragssal, 1. sal i gården
Farvergade 27
København K

Målgruppe: 
Ledere og souschefer på ungdomsuddannelserne, forskere, embedsmænd i Undervisningsministeriet, Socialministeriet, politiske interesseorganisationer, tænketanke med flere. 

Se et udvalg af allerede tilmeldte organisationer og aktører:
Undervisningsministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen, Dansk Industri, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, LO, Danske Regioner, Region Hovedstaden, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd - SFI, EVA, TEC, FTF, Det Obelske Familifond, Gymnasieskolernes Rektorforening, Gymnasieskolernes Lærerforening, Handelsskolernes Lærerforening, Efterskoleforeningen, CELF,  og Hovedstadens Ordblindeskole.

Direktører, formænd, rektorer, forstandere, økonomichefer, kontorchefer, uddannelseschefer, afdelingschefer, chefkonsulenter, udviklingskonsulenter og fuldmægtige.

Pris:
2.995 kr. ekskl. moms for abonnenter.
3.995 kr. ekskl. moms for ikke-abonnenter.

Tilmeldingsfrist fredag 26. september.