Afholdt Boglancering: Stress og eksistens


Boglancering: Stress og eksistens

- Vi forsøger at løse stress
  ud fra en forkert menneskeforståelse

Det er en af Mette Vesteragers pointer i den nye bog Stress og eksistens.

Altinget inviterer nu i samarbejde med Hans Reitzels Forlag til boglancering med forfatter Mette Vestager og interview af Mandag Morgen journalist Laura Ellemann-Jensen.

I sin nye bog Stress og eksistens slår hun til lyd for, at en eksistentiel forståelse af mennesket viser en vej fra konkurrence og fokus på egen præstation til samarbejde og ansvaret for det andet menneske. Vi skal forstå, hvor forbundne og afhængige vi er af hinanden, og etikken bør være et større omdrejningspunktet for vores handlinger.

Stress er et afgørende eksempel på, hvordan vi gør samfundsmæssige problemer til psykologiske problemer hos individet. Stress skal vi forstå som et samfundsmæssigt og strukturelt problem, der skyldes, at vores eksistensmuligheder er forandret. Det betyder, at uvisheden og uforudsigeligheden er vokset, og at vi gennem stigende brug af rationelle styringsmetoder samtidig stiller større krav om vished.

De underliggende årsager er, at hastigheden i samfundet stiger, mulighederne er mange flere og fællesskaber er under opbrud. Vi lever i et præstationssamfund, der betyder, at vores værd som menneske i højere grad end tidligere bliver afgjort af vores præstationer. Elitesport er blevet idealet, som styrer os, men det driver os langt ud over, hvad vi kan holde til, og skaber et samfund af trætte og stressede mennesker.

Vi forsøger at løse stress ud fra en forkert menneskeforståelse, påpeger ledelsesrådgiver, executive coach og forfatter Mette Vesterager. I sin nye bog Stress og eksistens slår hun til lyd for, at en eksistentiel forståelse af mennesket viser en vej fra konkurrence og fokus på egen præstation til samarbejde og ansvaret for det andet menneske. Vi skal forstå, hvor forbundne og afhængige vi er af hinanden, og etikken bør være et større omdrejningspunktet for vores handlinger.

Program:

16:00 - 16:10 Velkomst 

16:10 - 17:00 Interview af Mette Vesterager v. Laura Ellemann-Jensen, journalist Mandag morgen

17:00 - 18:00 Salg af bog til særlig arrangementpris og bogsignering.

Der vil også  være mulighed for at købe øl, vand eller vin i baren. 


Boglancering: Stress og eksistens

Tid og sted
mandag 30. september fra 16.00-18.00
Lokation: Altinget & Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, 1472 København K

 

Gratis deltagelse