Afholdt Altingets konference om ledelse i civilsamfundet


Er civilsamfundet en ledelsesmæssig rodebunke præget af udygtige ledere og ildsjæle, der brænder ud på stribe?

Det indtryk kunne man få efter en periode præget af sager om dårlige arbejdsforhold og fyringer i toppen af de civile organisationer.

Men virkeligheden er nok snarere, at civilsamfundet er en mangfoldig organisme i voldsom udvikling. Og professionalisering, forstærkede krav om frie midler og stigende opmærksomhed på effekten af organisationernes arbejde stiller nye og større krav til både direktører og bestyrelser.

29. august sætter Altinget gennem videndeling, konkrete cases, analyser og inspirationsoplæg fokus på ledelsesforholdene i den tredje sektor i erkendelsen af, at ledelse i civilsamfundet er for vigtig til at lade gå ubemærket hen.

DAGENS PROGRAM:Henriette von Essen-Leise, ledelseskonsulent, Mercuri Urval

Er den tredje sektor præget af helt særlige ledelsesudfordringer?
Mercuri Urval står bag en analyse af ledelse i civilsamfundet. På baggrund af den vil Henriette von Essen-Leise sætte scenen for dagen med en gennemgang af de forhold, ledere i civilsamfundsorganisationer skal forholde sig til. 


InterviewMads Roke Clausen, formand, Frivilligrådet & Vibe Klarup, direktør, Hjem til Alle 

Hvad er succesfuld ledelse i civilsamfundet? Redaktør på Altinget: civilsamfund Carsten Terp interviewer den nuværende og den tidligere formand for Frivilligrådet om deres ledelsessyn.


Nye veje i medarbejdertrivsel hos ngo'er Rasmus Kjeldahl, direktør, Børns Vilkår

En undersøgelse viser, at en tredjedel af de adspurgte medlemmer af Dansk Magisterforening i ngo-sektoren klager over dårligt arbejdsmiljø. Udfordringerne i sektoren kalder på nye måder at organisere sig på, hvis medarbejderne skal trives og udvikle sig på arbejdspladsen. Direktør for Børns Vilkår Rasmus Kjeldahl fortæller om foreningens indsats for at udvikle foreningens medarbejdere menneskeligt og fagligt. 


Ledelsesekspertens analyseSteen Hildebrandt, professor i organisations- og ledelsesteori, Aarhus Universitet og adjungeret professor, CBS og Aalborg Universitet

Vi skal høre Steen Hildebrandts refleksioner over og analyse af ledelse i civilsamfundssektoren med udgangspunkt i Altingets artikler om LMS og udskiftninger af NGO-generaler samt en debatserie om ledelse.

Paneldebat: samspillet mellem direktør og formand Laura Auken, centerchef, Center for Frivilligt Socialt arbejde, Rasmus Grue Christensen, direktør, Dignity & Stine Bosse, formand, Børnefonden og Europabevægelsen

En organisation i balance kræver et tæt og godt samspil mellem direktionen og bestyrelsen. Denne paneldebat sætter fokus på, hvordan man sikrer, at der er samklang både i gode og dårlige tider. 


LMS - ud af stormenLaila Walther, direktør, LMS

Det var en noget forslået organisation, Laila Walther trådte ind i for mindre end et år siden. Efter en hård tur i pressen trak både bestyrelsesformanden og generalsekretæren sig. Carsten Terp interviewer den nye direktør om, hvordan man går til opgaven med at bringe sådan en organisation på ret køl igen.  


Ledelse af frivillige organisationerJonas Hedegaard, konsulent og erhvervsPhD-studerende hos Roskilde Festival

Al ledelse foregår i et spænd mellem autonomi og fælles retning – mellem at rette sig mod organisationens formål og at have friheden til selv at vælge vejen. Jonas Hedegaard vil via forskning og praksiseksempler fra civilsamfundet tale om hvordan man som organisation kan arbejde med at skabe mening og retning, når værdier, motivation og mål kan være i konflikt og skabe paradokser.

 

Med forbehold for ændringer


Altingets konference om ledelse i civilsamfundet

Tid og sted

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København
Kl. 10.00 - 16.30

Pris

2.995 kr. ekskl. moms

Program

9.30 Ankomst
10.00 Velkomst, Carsten Terp
10.15 Oplæg, Henriette von Essen-Leise
10.45 Interview, Vibe Klarup & Mads Roke Clausen
11.15 Oplæg, Jonas Hedegaard
11.45 Frokost
12.30 Oplæg, Steen Hildebrandt
13.00 Paneldebat, Laura Auken, Rasmus Grue Christensen & Stine Bosse
13.45 Interview, Laila Walther
14.10 Oplæg, Rasmus Kjeldahl
15.00 Bar og networking