Afholdt Civilsamfundets Fællesdag


Kom med, når vi slår dørene op til Danmarks første fællesdag for civilsamfundet. En dag, hvor små og store civilsamfundsaktører mødes på tværs og sætter fokus på civilsamfundets rolle og værdi – nu og i fremtiden.

Følg med på twitter og instagram

#CF18dk
#Fællesdagen
#CivilsamfundetsFællesdag
 
Udbytte  

  • Ny inspiration og værktøjer til videreudviklingen af din civilsamfundsorganisation.
  • Faglige input til arbejdet med fundraising, samskabelse, unges medborgerskab, frivillighed i velfærden, antiradikalisering, implementering af verdensmålene mm.

  • Mulighed for at møde aktører på tværs af det bredspektrede civilsamfund og udvikle et stærkere netværk, dele erfaringer og indgå konkrete samarbejder.

  • Svar på perspektivrige spørgsmål som: Hvor er civilsamfundet på vej hen? Hvad rører sig i lokalmiljøerne på tværs af Danmark? Hvad skal der til for, at civilsamfundet kan have endnu større indflydelse på samfundsudviklingen?

Advisory boardet for Civilsamfundets Fællesdag består af følgende civilsamfundsaktører:

De seks faglige spor for dagen

1. Udvikles og afvikles af: DUF og DGI

Unges medborgskab og engagement i samfundet – Hvordan kan civilsamfundet styrke unges engagement i små og store fællesskaber? Og hvordan understøtter organisationer og foreninger bedst muligt de unges initiativ, ejerskab og engagement i fællesskabet?

2. Udvikles og afvikles af: Venligboerne, Center for frivilligt socialt arbejde og Europæisk Frivillighovedstad Aarhus

Frivillighed og velfærdsstat - Parløb eller modsætning?
Hvilken rolle spiller frivillighed i fremtidens velfærdsstat? Er de to hinandens forudsætning eller modsætning, og hvordan kan civilsamfundet håndtere udfordringerne imellem de to? 

3. Udvikles og afvikles af: Globalt Fokus, Verdens Bedste Nyheder og Spejderne

Verdensmålene - Fra global ambition til lokal implementering
Hvordan kan små og store civilsamfundsaktører i Danmark bidrage til, at civilsamfundet bliver set som en nøglepartner i implementeringen af FN’s 17 verdensmål i internationale og lokalt forankrede udviklingsindsatser?

4. Udvikles og afvikles af: Mino Danmark, Dansk Folkeoplysnings Samråd og PETs Forebyggende Afdeling 

Antiradikalisering og demokratisering
Hvilken rolle spiller civilsamfundet i forebyggelsen af radikalisering og anti-demokratiske bevægelser, og hvordan kan vi opdyrke nye svar på tværs af myndigheder, kommuner og civilsamfundsaktører?

5. Udvikles og afvikles af: Ungdomsbureauet, Deltager Danmark og Realdania

Samskabelse på tværs af aktører - Ny vej til initiativer og løsninger
Hvad betyder begreberne i praksis, og hvordan kan kommuner og foreninger arbejde sammen om at skabe målbare resultater, der gør en mærkbar forskel for folk?

6. Udvikles og afvikles af: FødevareBanken, Red Barnet Ungdom og Askovfonden

Fundraising - Et nødvendigt håndværk for civilsamfundsaktøren
Hvordan bedriver man effektiv fundraising, hvad enten man er en lille lokalforening eller en stor landsforening?

 

 

 

 


Civilsamfundets Fællesdag

Tid og sted
Tirsdag 2. oktober kl. 08.45-17.00
DGI-byen, CPH Conference
Tietgensgade 65
1704 København V

Program for dagen:

08.45-09.30 Indskrivning, morgenmad og netværk
09.30-09.50 Velkomst og dagens program ved konferencier Per Vers
09.50-10.00 Videohilsen fra de amerikanske filantroper Cynda og Marcel Arsenault
10.00-10.15 Tale ved Kristian Jensen, finansminister (V)
10.20-10.30 Gå til jeres faglige spor
10.30-12.00 Fagligt spor
12.00-12.45 Frokost
12.45-13.05 Musikalsk indslag ved den satiriske gruppe ”MAGT”
13.05-13.15 Gå til jeres faglige spor
13.15-14.45 Fagligt spor
14.45-15.00 Pause
15.00-15.15 Tale ved Mette Frederiksen, formand for Socialdemokratiet
15.15-15.35 Fælles sparring: Idéudvikling til Civilsamfundets Fællesdag
15.35-15.55 Fællessang ved Baobab Sisters
15.55-16.00 Afslutning og på gensyn 
16.00-16.45 Netværk, forfriskninger og musik
17.00 Tak for i dag


Pris 965 kr. ekskl. moms 

Tilmeld dig her (begrænset antal pladser)