Tilmelding til Civilsamfundets Fællesdag


Kom med, når vi slår dørene op til Danmarks første fællesdag for civilsamfundet. En dag, hvor små og store civilsamfundsaktører mødes på tværs og sætter fokus på civilsamfundets rolle og værdi – nu og i fremtiden.
 
Udbytte  

  • Ny inspiration og værktøjer til videreudviklingen af din civilsamfundsorganisation.
  • Faglige input til arbejdet med fundraising, samskabelse, unges medborgerskab, frivillighed i velfærden, antiradikalisering, implementering af verdensmålene mm.

  • Mulighed for at møde aktører på tværs af det bredspektrede civilsamfund og udvikle et stærkere netværk, dele erfaringer og indgå konkrete samarbejder.

  • Svar på perspektivrige spørgsmål som: Hvor er civilsamfundet på vej hen? Hvad rører sig i lokalmiljøerne på tværs af Danmark? Hvad skal der til for, at civilsamfundet kan have endnu større indflydelse på samfundsudviklingen?

Advisory boardet for Civilsamfundets Fællesdag består af følgende civilsamfundsaktører:

De seks faglige spor for dagen

1. Udvikles og afvikles af: Tuborgfondet, DUF og DGI

Unges medborgerskab og stemme i samfundet - Hvordan kan civilsamfundet bidrage til at styrke unges demokratiske deltagelse og engagement i de åbne fællesskaber? Og hvordan får vi alle med, så vi sikrer mangfoldighed, diversitet og inklusion?

2. Udvikles og afvikles af: Venligboerne, Center for frivilligt socialt arbejde,  Aarhus Kommune (Europæisk Frivillighovedstad)

Frivillighed og velfærdssamfundet - Parløb eller modsætning?
Hvilken rolle spiller frivillighed i fremtidens velfærdssamfund? Er de to hinandens forudsætning eller modsætning, og hvordan kan civilsamfundet håndtere udfordringerne imellem de to? 

3. Udvikles og afvikles af: Globalt Fokus, Verdens Bedste Nyheder og Spejderne

Verdensmålene - Fra global ambition til lokal implementering
Hvordan kan små og store civilsamfundsaktører i Danmark bidrage til, at civilsamfundet bliver set som en nøglepartner i implementeringen af FN’s 17 verdensmål i internationale og lokalt forankrede udviklingsindsatser?

4. Udvikles og afvikles af: Mino Danmark, Dansk Folkeoplysnings Samråd og PETs Forebyggende Afdeling 

Antiradikalisering og demokratisering
Hvilken rolle spiller civilsamfundet i forebyggelsen af radikalisering og anti-demokratiske bevægelser, og hvordan kan vi opdyrke nye svar på tværs af myndigheder, kommuner og civilsamfundsaktører?

5. Udvikles og afvikles af: Ungdomsbureauet, Deltager Danmark og Realdania

Samskabelse på tværs af aktører - Ny vej til initiativer og løsninger
Hvad betyder begreberne i praksis, og hvordan kan kommuner og foreninger arbejde sammen om at skabe målbare resultater, der gør en mærkbar forskel for folk?

6. Udvikles og afvikles af: FødevareBanken Red Barnet Ungdom og Askovfonden

Fundraising - Et nødvendigt håndværk for civilsamfundsaktøren
Hvordan bedriver man effektiv fundraising, hvad enten man er en lille lokalforening eller en stor landsforening?

 

Følg med på twitter og instagram

#CivilsamfundetsFællesdag
#SammenOmCivilsamfundet

 

Civilsamfundets Fællesdag

Tid og sted
Tirsdag 2. oktober kl. 09.30-16.30
Børssalen
Børsen
1217 København K

Program for dagen:

09.00-09.30 Indskrivning, morgenmad og netværk
09.30-09.40 Velkomst ved dagens konferencier
09.40-10.45 Debat om civilsamfundets rolle i samfundet
10.45-11.15 International keynote speaker - civilsamfundets rolle i samfundet
11.15-11.30 Sparring: Idéer til Civilsamfundets Fællesdag
11.30-11.45 Pause
11.45-13.15 Seks faglige spor i workshops
13.15-13.45 Frokost
13.45-15.15 Seks faglige spor i workshops
15.15-15.30 Implementering: Idéer til Civilsamfundets Fællesdag
15.30-15.45 Komik om civilsamfundet ved satiriker
15.45-16.30 Netværk, drinks og musik


Pris 965 kr. ekskl. moms 

Tilmeld dig her (begrænset antal pladser)

 

 

Tilmelding

Faktureringsadresse

Udfyld hvis faktureringsadressen er en anden