Afholdt Digital transformation i den tredje sektor


Hvad betyder de teknologiske muligheder for civilsamfundets organisationer?

Den fjerde industrielle revolution har ikke kun en betydning for produktionsvirksomheder og uddannelsessektoren, men i høj grad også en virkelighed, som den tredje sektor kan vælge at omfavne og nyttiggøre.

Derfor inviterer Altinget Civilsamfund 29. oktober 2019 til en dag, hvor du gennem fagligt relevante indlæg, cases og inspiration fra udlandet får synliggjort, hvordan man som aktør i civilsamfundet kan tage livtag med udviklingen og gøre digitaliseringen til en mulighed fremfor en forhindring.

 

Program

10.00: Den digitale kløft i civilsamfundet

Lisbeth Bekker, administrerende direktør i Groupcare 

For nyligt udkom Groupcare med en større undersøgelse af tendenserne i digital omstilling i det nordiske foreningsliv. Undersøgelsen er gennemført blandt 143 medlemsorganisationer og foreninger i Danmark, Norge og Sverige. En af de centrale pointer er, at foreninger, som formår at udnytte det digitale potentiale, bliver belønnet med vækst, men der er fortsat en del foreninger, som har svært ved at følge med udviklingen. Men hvad kendetegner en innovativ forening? Og hvad ligger der af udviklingspotentiale? Administrerende direktør i Groupcare Lisbeth Bekker vil åbne konferencen og lægge op til debat med en gennemgang af undersøgelsens vigtigste resultater.

 

10.30: Slip kontrollen, og kom i gang med digitaliseringen

Jacob Bøtter, iværksætter og forfatter

Jacob har arbejdet med den digitale udvikling i mange år og udgivet flere bøger om emnet. Han mener, at de fleste virksomheder og organisationer overser de fleste helt oplagte digitale muligheder, fordi de fokuserer på projekter med kunstig intelligens og bitcoins. Det vil sige, at de bliver fortabt i fremtiden og glemmer, hvor de egentlig står i dag. Med udgangspunkt i sin seneste bog "Fuck it - ship it" vil Jacob komme nærmere ind på nogle meget konkrete digitale værktøjer, som man som organisation kan implementere med det samme. Ifølge Jacob handler det nemlig om at komme i gang og turde eksperimentere, før man kan indfri mulighederne i de digitale værktøjer. 

 

11.00: Digitaliser din forening – og skab digital tryghed for dine medlemmer

Peter Wilgaard, stifter af MinForening

For mange foreninger kan arbejdsbyrden til den interne foreningsdrift være årsag til megen frustration. Alt fra intern koordinering, kontingentindkrævelse, og kommunikationen på tværs af foreningens ledere, frivillige og medlemmer kan være meget ressourcekrævende. Derfor stiftede Peter Wilgaard MinForening med et klart mål om, at foreningslivet skal bruge mindre tid på de digitale enheder og administration og mere tid på deres formål. Peter vil forklare nærmere, hvordan man kan bruge digitalisering til at optimere sin forenings sparsomme ressourcer, som samtidig beskytter sine medlemmers og frivilliges data.

 

11.30: Hvilke muligheder ligger der i impact-tech? Erfaringer fra praksis, som du kan lære af

Kristine Bang Andreasen, teamleder for frivillighed i Lær for Livet, og Camilla Lydiksen, direktør i ADHD-foreningen, sammen med Tina Hjulmann Meldgaard, social digital i Implement Consulting Group

Digitale løsninger er en naturlig del af stort set alle danskeres hverdag – også mennesker, der har særlige behov. Den digitale verden giver nye muligheder for fx tilgængelighed, kommunikation, fællesskaber, struktur og mestring, og bør i langt højere grad udnyttes netop til at skabe social impact og livsforbedringer via NGO’ernes arbejde. ADHD-foreningen og Lær for Livet fortæller sammen med Social Digital om, hvorfor digitale løsninger kan skabe livsforbedringer for mennesker, der har det svært – og hvordan NGO’erne kan være frontløbere for at skabe denne bevægelse.

 

12.00: Frokost

 

13.00: Fællesskaber i den digitale tidsalder

     

Andreas Hjorth Frederiksen, innovationschef i Røde Kors, og Rasmus Stæhr, medstifter af Boblberg

Danmarks største digitale borger-til-borger-platform, Boblberg, gik i foråret ind i et strategisk partnerskab med Røde Kors med et fælles ønske om at styrke fællesskabet og bekæmpe ensomhed for næsten 500.000 danskere. Denne ambitiøse målsætning vil de realisere ved, at Boblberg og Røde Kors i fællesskab vil bringe de 135.000 digitalt engagerede danskere på Boblbergs platform sammen med Røde Kors’ 204 lokalafdelinger, 34.000 frivillige og landets kommuner. Det vil sige, at samarbejdet omsætter et omfattende digitalt engagement til konkrete fysiske møder mellem mennesker. Andreas Hjorth Frederiksen og Rasmus Stæhr vil fortælle mere om, hvordan digitale værktøjer kan skabe større impact og nye fællesskaber, og samtidig dele ud af deres erfaringer med at arbejde sammen i et strategisk partnerskab. 

 

13.30: Kaffe og kage

 

14.00: Kollektiv intelligens som forandringsskaber

Geoff Mulgan, chief executive officer i Nesta

Dagens keynote speaker er Geoff Mulgan. Efter Geoff Mulgan grundlagde den britiske tænketank Demos, fungerede han i årene efter som leder af den britiske regerings strategienhed under den tidligere premierminister Tony Blair. I dag leder han Nesta, National Endowment for Science, Technology and the Arts, en britisk tænketank og fond med fokus på innovation. Geoff Mulgan har udgivet flere bøger. Til konferencen vil vi med udgangspunkt i Geoff Mulgans seneste bog, 'Big Mind - How Collective Intelligence Can Change Our World', udforske de muligheder, der ligger i fænomenet kollektiv intelligens, og hvordan man udnytter dets potentiale. For hvad er kollektiv intelligens egentlig, og hvad kan man bruge det til? Ifølge Geoff Mulgan kan online gruppesamarbejde nemlig være med til at løse mange af de store udfordringer i nutidens samfund, men det kræver en større forståelse for, hvordan man organiserer beslutningsprocesser og udnytter teknologien smartere. 

 

15.00: Hvordan leder man i en digital tidsalder?

  

Andreas Gylling Æbelø, direktør i AIDS-Fondet, Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår, og Ena Juhl, leder af Foreningen Fisken

Som afslutning på dagen vil vi invitere et udvalg af ledere fra civilsamfundet på scenen til at debattere, hvordan de forholder sig til de berørte emner. Hvilke overvejelser gør de sig i deres daglige virke? Hvordan kan man udnytte de digitale muligheder til gavn for organisationens formål? Og har de oplevet risici og faldgruber i forsøget på at arbejde med digital innovation?

 

 


Digital transformation i den tredje sektor

Tid og sted

Tirsdag 29. oktober 2019, kl. 09.30-16.00

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København

Pris

1.995 kr. ekskl. moms