Afholdt Govtech: et nyt dansk vækstområde?


Altinget, Erhvervsministeriet og IT-Branchen inviterer til Govtech konference

Er govtech et nyt dansk vækstområde, som samtidig kan øge innovationen i den offentlige sektor?
’Govtech’ (government technology) er en fællesbetegnelse for virksomheder, der leverer innovative teknologiske ydelser til offentlige myndigheder – fx i form af sporing af karteldannelser eller nye typer software inden for undervisningsområdet. Ny teknologi rummer muligheden for at forbedre og effektivisere offentlige løsninger og forventes at spille en stor rolle i fremtiden. Investering i og udvikling af nye smarte løsninger er afgørende for, at den offentlige sektor kan imødekomme borgernes forventning om stadig smartere og bedre offentlige services indenfor de givne økonomiske rammer. Således er der store potentialer, som danske virksomheder kan udnytte.

Formålet med konferencen er at belyse potentialer og udfordringer ved øget brug af govtech i Danmark. Der vil bl.a. være oplæg fra Erhvervsministeriet, der har igangsat en govtech-indsats, som skal adressere barrierer og muligheder for øget samarbejde mellem det offentlige og teknologivirksomheder, herunder ved at skabe lige vilkår for store og små virksomheder samt udbrede en mere problemdreven tilgang til indkøb blandt offentlige aktører. Der vil desuden være indlæg fra Digitaliseringsstyrelsen, som i regi af Sammenhængsreformen har fokus på hurtigere udbredelse af ny teknologi til offentlige myndigheder. Endelig vil der være indlæg fra både danske og internationale virksomheder, som har erfaring med at levere teknologiske løsninger til det offentlige.


Dagens program 

08:30-09:00 Registrering

09:00-09:15 Introduktion
v. Jakob Nielsen, chefredaktør, Altinget

09:15-09:30 Præsentation af Erhvervsministeriets govtech-program
v. Søren Gaard, erhvervsøkonomisk direktør, Ervhervsministeriet 

09:30-09:45 Hvad er govtech?
v. Daniel Korski, CEO, Public

09:45-10:15 Kan tech-virksomheder forbedre offentlige services?
v. Birgitte Hass, Direktør, IT Branchen
Replik v. Rikke Zeeberg, direktør, Digitaliseringsstyrelsen

10:15-10:30 Govtech fra et kommunalt perspektiv
v. Niels Højberg, stadsdirektør, Aarhus Kommune

10:30-10:45 Kaffepause

10:45-11:30 Govtech fra et britisk perspektiv
Dominic Schroeder, British Ambassador to Denmark
John Gibson, Director of Consulting, Faculty

11:30-12:15 Paneldebat: Govtech: et nyt dansk vækstområde?

Katrine Winding, direktør, Erhvervsstyrelsen
Rolf Kjærgaard, investeringsdirektør, Vækstfonden
Freddy Lykke, CEO, Sirenia
Morten Lindblad, koncernchef, Dataproces Group
Lone Saaby, direktør, Sikkerhedsstyrelsen

Ordstyrer: Lisbeth Knudsen, chefredaktør, Mandag Morgen    

12:15-12:30 Afrunding
v. Jakob Nielsen, chefredaktør, Altinget
  

Konferencen arrangeres af Altinget/Mandag Morgen, IT-Branchen og Erhvervsministeriet og afholdes 27. februar 2019 i tidsrummet 09:00-12:30.

    


Govtech: et nyt dansk vækstområde?

Tid og sted
Onsdag 27. februar 2018 kl. 09.00 - 12.30

Børsbygningen, Slotsholmsgade, 1217 København K