Afholdt Javel, hr. lobbyist: Det gode samarbejde mellem embedsmænd og lobbyister


Udsolgt 

Det gode samarbejde mellem embedsmænd og lobbyister kritiseres nogle gange for at være for nært. Har vi brug for åbenhed og lobbyregister, eller skal det nuværende gode samarbejde ligefrem udvides?

Altinget tager temperaturen på et myteomspændt samarbejde og bryder tabuerne.  


Program

09.00-09.20: Kaffe og indskrivning

09.20-09.30: Velkomst
ved Altingets direktør Rasmus Nielsen og dagens konferencier Janne Aagaard.

09.30-09.55: Peter Goll: Det handler lidt om sagen – og meget om, hvem du er! 
Din succes som lobbyist afhænger af, hvem du er, dine relationer og dit renomme. Og om din sag er relevant for embedsmændene og ikke mindst kulturen i det pågældende ministerium.
Konferencen åbnes med et oplæg af Peter Goll. Han har arbejdet med Public Affairs som konsulent i 12 år, været rådgiver for Holger K. Nielsen som formand for SF og Morten Bødskov (S) som justitsminister. I dag er han direktør i Falck for borgervendte ydelser. 

09.55-10.30: Samarbejdet mellem lobbyist og embedsmand 
Ove Kaj Pedersen, professor og forsker ved CBS og forfatter til bogen 'Konkurrencestaten', giver sit bud på samarbejdet mellem lobbyister og embedsmænd.

10.30-11.15: Lobbyistens ti faldgruber
Forfattere og rådgivere Susanne Hegelund og Peter Mose fortæller om faldgruberne for lobbyister og kommer med konkrete eksempler. 

10.15-11.45: Formiddagskaffe

11.45-12.15: Kulturminister Marianne Jelved
Kulturminister Marianne Jelved (R), som de seneste mange år har været en del af dansk politik og medlem af Folketinget, holder oplæg. 

12.15-13.00: Frokost

13.00-13.30: Fra politiker til lobbyist  - og tilbage igen 
Gitte Lillelund Bech var mangeårigt medlem af Folketinget og tidligere forsvarsminister i VK-regeringen. I 2013 forlod hun Folketinget til fordel for en stilling som Public Affairs Manager hos kommunikationsbureauet Advice, og siden maj 2014 har hun været direktør for brancheforeningen Danske Havne. Hun holder oplæg om sine forskellige roller.

13.30-14.00: Lobbyisme i den gode sags tjeneste
Vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk, Vagn Jelsøe, fortæller om, hvad forbrugerorganisationen gør for at opnå politiske resultater og giver eksempler både på sejre i den store skala, der har krævet flere års indsats og på de dagsaktuelle små sager, hvor man griber en chance.

14.00-14.15: Kaffepause

14.15-15.00: Den nødvendige forståelse mellem embedsmand og lobbyist
Claes Nilas, departementschef i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og mangeårig formand for Nordisk Administrativt Forbund, taler om nødvendigheden af en forståelse mellem embedsmanden og lobbyisten. Og om den grænse, man skal overholde.

15.05-15.55: Debat: Hvad definerer det gode samarbejde, og hvordan sikrer vi det fortsætter?
Udgør de politisk udnævnte embedsmænd en udfordring for samarbejdet, og vil en stadig mere politiseret virkelighed få embedsmændene til at fjerne sig fra lobbyisterne.

Paneldeltagerne er:

 Mette Fjord Sørensen
 uddannelses- og forskningspolitisk chef, Dansk Erhverv

  

 Allan Andreasen
 public affairs chef hos DJØF 

 

 Helene Helbo Petersen
 lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet

  

 Med forbehold for ændringer.


Javel, hr. lobbyist: Det gode samarbejde mellem embedsmænd og lobbyister

Tid og sted
Onsdag den 26. november kl. 9.00-16.00
Vartovs foredragssal, 1. sal i gården
Farvergade 27
København K


Tilmeldingsfrist
Udsolgt


Målgruppe
Embedsmænd, lobbyister, organisationer, tænketanke, private virksomheder, politikere m.fl. 


De har allerede tilmeldt sig (uddrag)
Akademikerne, Danske Erhvervsskoler, Danske Regioner, Danske Universiteter, Falck, Femern, Finansrådet, Fødevareministeriet, KL, Kulturministeriet, LIF, LO, PrimeTime Kommunikation, Realkreditrådet, Region Hovedstaden, Svendborg Kommune og Tandlægeforeningen.

Departementschefer, direktører, fuldmægtige, konsulenter, kontorchefer, kommunikationschefer, landsformænd, lobbyister og rådgivere.


Pris
3.995 kr. ekskl. moms

Abonnentpris
2.995 kr. ekskl. moms. SPAR 25%. Bestil abonnement her.