Afholdt Letbanen - Vækst for milliarder


 

 

 

Letbanen: Vækst for milliarder
Nye krav til samarbejde og arbejdsmarked

Letbanen i Ring 3 bliver et vækstboost til hovedstaden. Allerede nu planlægger erhvervsliv, kommuner og region milliardinvesteringer som følge af anlægget af letbanen. Milliarder investeres i nye boliger, nye erhvervsområder og infrastruktur. En ny omegn tegner sig. Store anlægsprojekter vil præge området. Tusindvis af nye indbyggere og arbejdspladser kommer til.

Vækstboostet stiller nye krav til alle. Kommuner, region og erhvervsliv skal finde nye veje til et mere effektivt samarbejde. Arbejdsmarkedet vil opleve en historisk efterspørgsel efter arbejdskraft. Uddannelsessystemet skal sikre, at kompetencerne er til stede.

Hvordan sikrer vi det fulde potentiale for hovedstadsområdet af de mange investeringer? Hvilke krav stiller investeringerne til nye samarbejder mellem kommuner, region og erhvervsliv? Hvordan får vi rustet arbejdsmarkeds- og uddannelsessystemet, så kompetencerne kan leveres, når de skal bruges?

Det er nogle af de spørgsmål, som konferencen sætter fokus på.

Konferencen er arrangeret af LOOP CITY i samarbejde med Omegnens Tværpolitiske Letbaneforum.

Ordstyrer: Niels Krause-Kjær

 

PROGRAM

Kl. 09.00 - 09.30: Registrering (kaffe og the)

 

Kl. 09.30 - 09.35: Velkomst

Ved Morten Bødskov, MF (S) Omegnens Tværpolitiske Letbaneforum

 

Kl. 09.35 - 09.45: LOOP CITY i vækst: Nye krav til samarbejde og arbejdsmarked

Ved Karin Søjberg Holst, formand for LOOP CITY, borgmester i Gladsaxe (S)

 

TEMA 1: ANLÆGSINVESTERINGER FOR MILLIARDER - BEHOVET FOR ARBEJDSKRAFT OG SAMARBEJDE

                                             

Kl. 09.45 - 10.15: Vækst for milliarder i LOOP CITY: To store projekter giver deres bud på forventninger til myndigheder og arbejdsmarked   

Case 1: Louise Høst, plan- og arbejdsmarkedsdirektør, Hovedstadens Letbane

Case 2: Kim Lautrup, partner, NPV (Herlev Bytorv)

 

Kl. 10.15 - 10.30: En omegn i udvikling: Vækstmuligheder og udfordringer for Kopenhagen Fur

Ved Jesper Uggerhøj, administrerende direktør, Kopenhagen Fur

 

Kl. 10.30 - 11.10: Paneldebat: Vækst i hovedstadsområdet - Hvordan indfrier vi potentialet?

Michael Svane, direktør, DI Transport

Per G. Olsen, formand for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd og formand for LO Hovedstaden

Henrik Norup, senior projektudviklingschef, MT Højgaard

Steen Christiansen, borgmester, Albertslund Kommune

Københavns Erhvervsakademi KEA

Ole Heinager, direktør, NEXT

 

Kl. 11.10 - 11.25: Kaffepause

 

TEMA 2: FREMTIDENS INTELLIGENTE BY, VISIONERNE OG BEHOVET FOR ARBEJDSKRAFT OG SAMARBEJDE

 

Kl. 11.25 - 11.45: Den intelligente omegn: Letbanen som rygrad for vækst, tiltrækningskraft og et nyt arbejdsmarked

Ved Frank Skov Kristensen, Teknologisk Institut

 

11.45 - 12.15: På sporet af den intelligente by: Tre virksomheder, der arbejder med intelligente byløsninger, deler deres visioner og forventninger

Case 1: Lars Dinesen, Cloud Country Leader, IBM

Case 2: Søren Zebitz Nielsen, Smart City Consultant, Sweco

Case 3: Martin Hansen, direktør og teknologisk coach, Move Innovation

                  

Kl. 12.15 - 12.55: Paneldebat: Den intelligente by: Hvordan når vi visionerne?

Sophie Hæstorp Andersen (S), regionrådsformand, Region Hovedstaden

Michael Ziegler (C), borgmester i Høje Tåstrup Kommune

Thomas Gyldal Petersen (S), borgmester i Herlev Kommune

John Engelhardt (V), borgmester i Glostrup Kommune

Finn Rudaizky (DF), næstformand, Bestyrelsen for Hovedstadens Letbane

 

Kl. 12.55 - 13.00: Afslutning

Ved Michael Ziegler (C), borgmester i Høje Tåstrup Kommune

 

 

Der vil efterfølgende blive serveret sandwiches til at tage med på farten.

 

 


Letbanen - Vækst for milliarder

Tid og sted
Fredag 2. juni fra kl. 9:00-13:00
Folketinget
Fællessalen

GRATIS ADGANG. Begrænset antal pladser - tilmelding nødvendig.