Afholdt 7 cases - mit bedste lobbyværktøj


Altinget inviterer til konference om de udfordringer og muligheder, som lobbyister, embedsmænd, politikere og virksomheder står med, når et politisk budskab skal formidles og når man ønsker at få sat et aftryk på et lovforslag.

Konferencen vil give dig:

  • Indblik i nye redskaber til at arbejde med lobbyisme og strategisk kommunikation
  • Inspiration til din egen organisation eller virksomhed
  • Netværk blandt beslutningstagere og eksperter inden for politisk interessevaretagelse
  • Redskaberne til at sætte den politiske dagsorden og få stærke relationer til beslutningstagere
  • Skærpet retorik og gennemslagskraft i medierne, så du kan overbevise både politikere og embedsmænd

Program:

09.40-10.00: Kaffe og indskrivning

10:00-10:10: Rasmus Nielsen, Altingets chefredaktør og dagens konferencier, byder velkommen, præsenterer programmet og indleder dagens tema

 

10:15-10:45: Lars Bech Pedersen, direktør for Public Affairs og Kommunikation i Lif

Lars Bech Pedersen er direktør for Public Affairs i en af landet største og mest succesfulde interesseorganisationer. Han vil forsøge at give et indblik i, hvilke redskaber Lif gør brug af i den daglige interessevaretagelse samt belyse, hvordan man sikrer, at samarbejdet mellem embedsværket, civilsamfundet og virksomhederne fungerer optimalt.

 

10.45-11.15: Kathrine Stampe Andersen, direktør, Public Affairs & CSR hos TDC

Kathrine Stampe Andersen er direktør for Public Affairs og CSR i en af landets største virksomheder. Kathrine Stampe Andersen vil fortælle om, hvordan Public Affairs indgår i den overordnede strategi for TDC samt illustrere interessevaretagelse gennem en række cases fra teleindustrien.

 

11.15-11.45: Formiddagskaffe

 

 

11.45-12.15: Martin Vith Ankerstjerne, Public Affairs Director hos Advice A/S

Advice A/S har været PA-bureau for flyproducenten Airbus siden 2013. Martin Vith Ankerstjerne vil fortælle om bureauets arbejdet med strategi, udvikling og eksekvering af Public Affairs og Public Relations-aktiviteter i forbindelse med Eurofighter Typhoon-kampagnen og købet af nye kampfly til Danmark.

 

12.15-13.15: Frokost

 

13.15-13.45: Bjarne Hastrup, administrerende direktør i Ældresagen

Bjarne Hastrup er interessevaretagelsens Grand Old Man. Han har stået i spidsen for Ældresagen siden 1986 og har derfor stor erfaring med lobbyisme. Bjarne Hastrup vil give et unikt indblik i, hvordan det lykkedes Ældre Sagen først at få sikret værdighedsmilliarden til de ældre og derefter at få tilbagerullet besparelsen på boligydelsen til de ældre i forbindelse med finansloven.

 

 

13.45-14.15: Agnete Gersing, departementschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet

Hvordan forholder man sig som ledende embedsmand til de mange interessenter, der gerne vil sætte deres fingeraftryk på lovforslag såsom Fremdriftsreformen? Hvilken rolle spiller samarbejdet mellem ministeriet, NGO'er og virksomheder, og hvor går grænsen for interessevaretagelsen? Agnete Gersing giver tips fra den anden side af bordet.

 

14.15-14.45: Kaffe og kage

 

14.45-15.15: Martin Lidegaard, MF og tidl. udenrigs- og klima-, energi- og bygningsminister

Med mange år i det private erhvervsliv og i civilsamfundet, senest som stifter af den grønne tænketank CONCITO, har Martin Lidegaard stor indsigt i effektiv kommunikation og lobbyisme. I dag sidder han som politiker på den anden side af bordet og tager imod interessevaretagere. Martin Lidegaard vil fremlægge de vigtigste erfaringer fra dengang og nu.

 

15.15-15.45: Hans Aarestrup, direktør i Bæredygtigt Landbrug

Bæredygtigt Landbrug er en kontroversiel organisation og møder ofte kritik blandt landets medier og miljøorganisationer. Hans Aarestrup gør os klogere på, hvordan man griber interessevaretagelse an på et sprængfarligt område som landbrugsområdet, hvor meninger og fakta ofte er stærkt divergerende.

 

15.45-16.00: Afrunding og tak for i dag  

 

 


7 cases - mit bedste lobbyværktøj

Målgruppe
Embedsmænd, lobbyister, organisationer, tænketanke, private virksomheder, politikere, fuldmægtige, konsulenter, kontorchefer, kommunikationschefer og rådgivere m.fl.

De har allerede tilmeldt sig (uddrag)
Danske Fysioterapeuter, Dansk Ungdoms Fællesråd, Danmarks Privatskoleforening, Danmarks Apotekerforening, Falck, Dansk Socialrådgiverforening, Institut for Statskundskab, AffaldPlus, Farmakonomforeningen, Isobro, Nets, Finansrådet, Danske Regioner, Danske Universiteter, Lif, Carlsbergfondet, Danmarks Jægerforbund, Aarhus Universitet, FSR - danske revisorer, Energi-og Olieforum, Kræftens Bekæmpelse, Dansk Akvakultur, Danske Erhvervsakademier, 3F, Novo Nordisk, Kulturministeriet, HK Trafik & Jernbane, Nordea-fonden, Telenor Danmark, ROCKWOOL International, Hofor A/S, Dansk Erhverv, Nordisk ministerråd, HOFOR, CBS, m.fl.  

Tid og sted


Mandag den 26. september kl. 10.00-16.00
Børssalen
Børsen
1217 København K

Pris
 3.995 kr. ekskl. moms (er du abonnent, fratrækker vi 1000 kr.)