Afholdt Overbehandling


Overbehandling er i bedste fald spild af penge. I værste fald skader det patienten og stjæler ressourcer fra andre patienter.

Men hvor stort er problemet med overdiagnostik og overbehandling? Det spørgsmål har længe været et ophedet stridspunkt i Danmark og globalt.

Hvilken rolle spiller industri, patientforeninger, læger og myndigheder, når patienter på et område bliver behandlet uden at have gavn af det? Og allervigtigst, hvordan sikrer man, at det er de rette, der bliver opereret, og at den rigtige pille lander i den rigtige mund?

Det søger vi svaret på ved Altingets konference om emnet, hvor myndigheder, patientforeninger og forskere kommer med deres bud. 

Program

09.40-10.00: Kaffe og indskrivning

10:00-10:05: Rasmus Nielsen, Altingets chefredaktør, byder velkommen

10:05-10:15: Ole Toft, Altingets sundhedsredaktør og dagens konferencier præsenterer programmet

 

10:15-10:45: Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen

Hvordan ser Sundhedsstyrelsen på problematikken vedrørende overbehandling? Hvilke tiltag har Sundhedsstyrelsen indført for at håndtere problemstillingen, og hvad er planerne fremadrettet? Hvordan ser styrelsen på lægernes, patientforeningernes og andre aktørers ansvar for at sikre en effektiv behandling? Det giver styrelsens nye direktør en række bud på.

 

10.45-11.15: Leif Vestergaard Pedersen, direktør i Kræftens Bekæmpelse

Patientforeningerne bliver kritiseret for at være med til at presse på for stadig flere behandlinger. Især kræftområdet er tit i fokus i forhold til overdiagnostik af potentielt syge via screeninger og overbehandling af døende. 

11.15-11.45: Formiddagskaffe

 

11.45-12.15: Steen Werner Hansen, vicedirektør på Herlev/Gentofte Hospital og formand for KRIS-udvalget.

Som formand for KRIS​, s​om læge og​ som​ topleder på et af landets store sygehuse​, hvordan​ ser Steen Werner Hansen ​så ​på overbehandling eller mistanken om det? Og hvilke redskaber efterspørger han?

12.15-13.15: Frokost

13.15-13.45: Jakob Kjellberg, professor i sundhedsøkonomi ved KORA

Debatten om overbehandling og overdiagnostik er særdeles højspændt, hvor yderfløjene enten ser store eller ingen problemer. Hvad siger de seneste års forskning på området? Og hvor i sundhedsvæsnet ser en af landets førende sundhedsøkonomer faresignaler?

13.45-14.15: Kaffepause

14.15-14.45: Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør hos Danske Regioner

Hvad er ifølge regionerne status for problematikken med overbehandling?

14.45-15.15: Ulrik Gerdes, overlæge på Center for Kvalitet, Region Syddanmark og lektor ved Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet.

Jydsk Medicinsk Selskab holdt et velbesøgt videnskabeligt møde om emnet i november 2015, og Ulrik Gerdes vil præsentere en sammenfatning af pointerne fra indlæggene på mødet.

 

15.15-15.45: Kaffe og kage

15.45-16.15: Jens Søndergaard, professor og forskningsleder v. Forskningsenheden for Almen Praksis

Jens Søndergaard har i sin forskning en række eksempler, hvor spørgsmålet omkring over/underbehandling har været relevant. Hvordan ses overbehandling ud fra et lægefagligt synspunkt og giver selve debatten omkring overbehandling overhovedet mening?

16.15-16.30: Afrunding og tak for i dag   

 

Med forbehold for ændringer.

 

 


Overbehandling

Tid og sted


Mandag den 7. marts kl. 10.00-16.30
Designmuseum Danmark
Bredgade 68
1260 København


Målgruppe


Embedsmænd, lobbyister, organisationer, tænketanke, private virksomheder, politikere, fuldmægtige, konsulenter, kontorchefer, kommunikationschefer og rådgivere m.fl.

De har allerede tilmeldt sig (uddrag)

University College Sjælland, LIF, Region Hovedstaden, Molecule, Forsikring & Pension, Danske Fysioterapeuter, Kræftforeningen Tidslerne, Stomiforeningen COPA, Patientforeningen Kræft i underlivet, Ugeskrift for læger, Kost & Ernæringsforbundet, Takeda pharma, Danske Regioner, Endokrinologisk Sektion Hvidovre Hospital, Osteoporoseforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Rigshospitalet, Region Sjælland, Region Syddanmark, Bispebjerg Hospital, Effector, m.fl.

Pris
 3.995 kr. ekskl. moms (er du abonnent, fratrækker vi 1000 kr.)