Afholdt Politisk kommunikation - Sådan sætter du din dagsorden


Politisk interessevaretagelse bliver mere og mere kompleks, hvor politisk kommunikation og medielobbyisme får større betydning i udarbejdelsen af lovforslag. Derfor inviterer Altinget til konference om de udfordringer og muligheder, som lobbyister, embedsmænd, politikere og virksomheder står med, når et politisk budskab skal formidles.

Konferencen vil give dig:

  • Indblik i nye redskaber til at arbejde med lobbyisme og strategisk kommunikation
  • Inspiration til din egen organisation eller virksomhed
  • Netværk blandt beslutningstagere og eksperter inden for politisk kommunikation
  • Redskaberne til at sætte den politiske dagsorden og få stærke relationer til beslutningstagere 
  • Skærpet retorik og gennemslagskraft i medierne, så du både overbeviser politikere og embedsmænd

Følg med på Twitter på #polkom og @AltingetLive.

Program

09.40-10.00: Kaffe og indskrivning

10:00-10:15: Rasmus Nielsen, Altingets chefredaktør og dagens konferencier byder velkommen og præsenterer programmet

 

10:15-10:45: Karen Hækkerup, adm. direktør i Landbrug & Fødevarer

Karen Hækkerup har siddet på flere ministerposter, herunder som justitsminister. I 2014 stoppede hun for at blive administrerende direktør i erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer. Hvordan forholder man sig til medierne som minister og hvorledes adskiller forholdet til medierne sig, når man sidder på den anden side af bordet som administrerende direktør i en af landets største erhvervsorganisationer?

 

10.45-11.15: Jesper Fisker, departementschef i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Hvordan forholder man sig som embedsmand til kommunikation som disciplin, og hvordan  politisk kommunikeres der effektivt i et ministerium med stor medieopmærksomhed fx i forbindelse med folkeskolereformen? Hvor politisk kan en embedsmand udtale sig og hvilke faldgruber ligger der forude?

 

11.15-11.45: Formiddagskaffe

 

11.45-12.15: Mark Ørsten, professor (MSO) v. Department of Communication, Business and Information Technologies på Roskilde Universitet 

Hvilke forandringer i det danske samfund gør, at vi i dag taler så meget om lobbyisme og hvad er den teoretiske adskillelse mellem ’front stage lobbyisme’ og ’back stage lobbyisme’? Hvilke fordele og begrænsninger er der ved at udøve medielobbyisme og politisk kommunikation, og hvordan kan man aktivt benytte medierne til at søge indflydelse og påvirke dagsordenen? Mark vil også komme ind på sin seneste forskning omkring, hvordan danske tænketanke udøver medielobbyisme, og hvilke erfaringer man kan gøre sig i forhold til denne case.

 

12.15-13.15: Frokost

 

 

13.15-13.45: Verner Sand Kirk, adm. direktør hos AK-samvirke

I forløbet omkring dagpengesagen lykkedes det AK-samvirke at få problemstillinger på agendaen på et afgørende tidspunkt. Verner Sand Kirk vil fortælle, hvordan han på vegne af AK-samvirke fik skabt omtale og interesse i pressen og på sociale medier. Endvidere vil Verner Sand Kirk komme ind på, hvorledes man i en interesseorganisation forholder sig til medierne og kommunikationen udadtil, og hvorfor en stærk kommunikationsstrategi er en nødvendighed i professionel interessevaretagelse i dag.

 

13.45-14.15: Kaffepause

 

14.15-14.45: Benjamin Rud Elberth, digital chef hos Geelmuyden Kiese

Public Affairs er ikke længere udelukkende en klassisk disciplin med møder offline og tryk i pressen. Nu skal interessevaretagelse også ske digitalt. Digital Chef hos Geelmuyden Kiese, Benjamin Rud Elberth, introducerer til digital lobbyisme og demonstrerer, hvordan de største interesseorganisationer tænker i digitale tryk som led i deres interessevaretagelse.

 

14.45-15.15: Kaffe og kage

 

15.15-15.45: Anders Frandsen, public affairs director ved Rud Pedersen

Med mange års erfaring i public affairs og politisk kommunikation har Anders Frandsen en stor viden og erfaring på området. Det kræver de rigtige redskaber og en strategi at sætte dagsordenen i den politiske debat. Han vil i sit indlæg give nye konkrete råd til Altingets konference-deltagere og introducere nyttige redskaber til public affairs.
 

15.45-16.00: Afrunding og tak for i dag   

 

Følg med på Twitter på #polkom 


Politisk kommunikation - Sådan sætter du din dagsorden

Tid og sted


Mandag den 4. april kl. 10.00-16.00
Designmuseum Danmark
Bredgade 68
1260 København


Målgruppe


Embedsmænd, lobbyister, organisationer, tænketanke, private virksomheder, politikere, fuldmægtige, konsulenter, kontorchefer, kommunikationschefer og rådgivere m.fl.

De har allerede tilmeldt sig (uddrag)
Dansk ornitologisk Forening, Danske Vandværker, Danmarks Jægerforbund, Bikubenfonden, BC Hospitality Group A/S, Akademikernes A-kasse, Danmarks Evalueringsinstitut, Dansk Kiropraktor Forening, Faaborg-Midtfyn Kommune, IT-Branchen, Gymnasieskolernes Lærerforening, Landbrug & Fødevarer, Kræftens Bekæmpelse, Nordisk Ministerråd, Vejle Kommune Direktionssekretariatet, Yngre Læger, Kulturministeriet, Dansk Byggeri, Folketingets Ombudsmand, COWI A/S, Aarhus Universitet, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Danmarks Idræts-Forbund, CKU - center for kultur og udvikling, Dansk Akvakultur, Røde Kors, Danske Regioner, Region Hovedstaden, Slagelse kommune, Diabetesforeningen, DGI, HK/Danmark, Scleroseforeningen, British Embassy Copenhagen, Djøf, Svendborg Kommune, Ældresagen, 3F, Styrelsen for It og Læring, Danske Gymnasier, Danmarks Naturfredningsforening, Lederne, Krifa, m.fl.

Pris
 3.995 kr. ekskl. moms (er du abonnent, fratrækker vi 1000 kr.)