Afholdt AFLYST - STEM-Topmøde 2019


OBS!! Konferencen er udskudt til april 2020

 

Teknologi i menneskehænder

Teknologipagten og Aalborg Universitet inviterer til STEM-Topmøde 2019 den 26. september i København. Reserver allerede nu datoen, når vi følger op på sidste års succes og i år sætter fokus på Teknologipagtens 3. søjle: Flere skal anvende STEM i job. Analyser og rapporter har allerede dokumenteret, at STEM-kompetencer på arbejdsmarkedet betyder bedre løsninger for virksomheder og samfund. Hvordan kommer vi videre og får det omsat til handling?

Der er en stigende erkendelse af, at monofaglighed ikke løser problemerne eller alene kan give svarene på komplicerede spørgsmål. Universiteterne har et ansvar for at bidrage til løsninger, der sikrer en bæredygtig fremtid for mennesker og for kloden. I uddannelsessystemet skal vi give kandidaterne kompetencer til at løse problemer, tænke på tværs og sætte ord på egne evner. 

Kom og hør en af verdens førende adfærdsforskere Jason Hreha give sit bud på at få arbejdsstyrkens STEM-kompetencer op blandt Europas bedste. Og vær med til at diskutere, hvad det kræver, hvis vi om 10 år ikke skal have problemer med tilstrækkelige STEM-kompetencer i virksomhederne. Mød desuden bl.a. direktør i Netcompany og formand for Teknologipagten, André Rogaczewski, teknoantropolog, Jakob Carstensen, og lektor på Aalborg Universitet, David Budtz Pedersen, der hver især vil bidrage med indsigt i, hvordan kunstig intelligens vil påvirke samfundet, samt hvorledes vi bør udvikle retningslinjer og applikationer for fortsat menneskelig styring af fremtidens teknologier.


Programmet opdateres løbende, det foreløbige program for dagen kan ses nedenfor.

 

PROGRAM - TEKNOLOGI I MENNESKEHÆNDER

 

Formiddagens program (kl. 9.00 – 11.30) : Analysen er kendt. Nu er der behov for en adfærdsændring og helt nye handlinger! Det nye er, at vi skal inddrage HUM og SAMF, hvis STEM skal lykkes

 

Velkomst

v/ Per Michael Johansen, rektor for Aalborg Universitet og

André Rogaczewski, formand for Teknologipagten

 

"Understanding human behavior"

Oplæg ved Jason Hreha, world leader in Applied Behavioral Science, Californien, USA

 

Paneldebat: "Fokus på gamle vaner og ny adfærd"

m. Mette Fjord Sørensen (DI), Mads Eriksen (Dansk Erhverv), Ghita Wolf Andreasen (Engineer the Future) og Lia Leffland (ATV)

 

PAUSE

 

"Teknologiudvikling skal starte med forestillingen om det gode samfund"

Oplæg ved professor (mso) David Budtz Pedersen, Aalborg Universitet

 

Samtale: "Er svaret at lægge teknologi i menneskehænder?"

Med Jason Hreha, David Budtz Pedersen og panelet

 

Opsamling på formiddagens diskussion og pointer

 

11.30 – 12.15: FROKOST

 

Eftermiddagens program (kl. 12.15 – 15.30) : "Hvordan bygger vi videnbroen mellem kandidater og virksomheder stærkere? Hvilke helt konkrete handlinger skal der til?"

 

"Fremtidens STEM-kandidater – hvem er de, og hvad skal de kunne?"

Oplæg ved uddannelsesordfører - endelig oplægsholder endnu ikke bekræftet

 

"Fremtidens virksomheder – ved de selv, hvad de har brug for?"

Oplæg ved erhvervspolitisk ordfører - endelig oplægsholder endnu ikke bekræftet

 

"Er fremtidens kandidater klar til at anvende STEM i job?"

Oplæg ved Johan Hedegaard Jørgensen, formand for Danske Studerendes Fællesråd

 

"Samtale: Hvad skal der til - på tværs af erhvervs og uddannelsesområdet – for at finde løsninger, der kan forløse et kæmpe potentiale for Danmark?"

 

PAUSE

 

"Skal der være STEM-kompetencer i alle uddannelser?"

Oplæg ved Lene Dammand Lund, rektor for Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler
for Arkitektur, Design og Konservering (KADK)

 

"Det moderne STEM-menneske"

Oplæg ved Jakob Carstensen, partner i Backscatter; et datavidenskabeligt analysehus

 

"Fremtidsperspektiver i en teknologitung ”STEM-virksomhed”

Oplæg ved Anne Odgaard Grønbjerg, Senior Director of Business Development i Grundfos 

 

"Hvordan kan små og mellemstore danske virksomheder bruge STEM-kompetencer?"

Oplægsholder endnu ikke endeligt bekræftet

 

"Paneldebat: Hvilke konkrete handlinger skal der til?"

Med Lene Dammand Lund (KADK), Anne Odgaard Grønbjerg (Grundfos), Jakob Carstensen (Backscatter)

 

Afstemning: De tre vigtigste pointer fra dagen

 

Opsamling og tak for i dag!

 


AFLYST - STEM-Topmøde 2019

Tid og sted

26. september 2019, kl. 09.30 - 16.00

Aalborg Universitet København

A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

 

OBS! Alle pladser til konferencen er optagede, men du kan nedenfor tilmelde dig ventelisten gratis.