Københavns Universitet


Ny debat: Hvor stor betydning får copyrightdirektivet?

Ny debat: Hvor stor betydning får copyrightdirektivet?

TEMADEBAT: Rettighedshaverne jubler over, at Europa-Parlamentet har vedtaget nye copyrightregler, mens forskere har været bekymrede. Altinget spørger i ny temadebat, hvilken betydning reglerne får for borgere, kunstnere og virksomheder.

Kræver adgang til Altinget | Kultur"
Lektor om biblioteksdebat: Det handler om, hvad vi vil med samfundet

Lektor om biblioteksdebat: Det handler om, hvad vi vil med samfundet

DEBAT: Hvis bibliotekerne skal bidrage til den lokale udvikling og fungere i tæt sammenhæng med lokalsamfundet, er løsningen ikke en centraliseret, digitaliseret national biblioteksløsning, som Cepos foreslår. Det skriver lektor Henrik Jochumsen.