Kultur


Kraka: God public service er vigtigere end nogensinde

Kraka: God public service er vigtigere end nogensinde

DEBAT: Mens behovet for stærke public service-medier er stigende, er den nye public service-kontrakt et eksempel på, at armslængdeprincippet bliver svagere, og detailstyringen stærkere, mener Kraka.