Sportsfolk og ytringsfrihed


Spillerforening: Fodboldspillerne bliver ikke hørt i disciplinærsager

Spillerforening: Fodboldspillerne bliver ikke hørt i disciplinærsager

DEBAT: Fodboldens Disciplinærinstans i Danmark er ikke en uafhængig instans. Anderledes er det i England, hvor spillerforeningen er med til at udforme disciplinærudvalget og spillerne også har mulighed for at blive hørt. Vi bør indføre lignende forhold i Danmark, skriver Mads Øland, Spillerforeningen.

Journalist: I USA er det sportspressens dag hver dag

Journalist: I USA er det sportspressens dag hver dag

DEBAT: Des flere penge atleter og klubber tjener på tv-aftaler, des mere lukkede er de over for pressen. Det er en uheldig tendens i Danmark og Europa. I USA har stjerneatleter en forpligtelse til at servicere pressen og dermed sine fans, skriver Jimmy Bøjgaard.