Lokale mediers fremtid


Medieforsker: Sådan fremmer journalistik lokaldemokrati

Medieforsker: Sådan fremmer journalistik lokaldemokrati

DEBAT: Lokaljournalister skal støttes i at bevæge sig fra referater og enkeltsager til at forklare og inspirere borgere til at tage del i lokaldemokratiet, mener Flemming Svith, der forsker i lokaljournalistik.